6/8/08

Πολιτικές τιμολόγησης φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση


PPRI, είναι το ακρωνύμιο του Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information. Αφορά τη δικτύωση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα καυτά θέματα των φαρμακευτικών πολιτικών από την άποψη της δημόσιας υγείας. Πρόκειται για ένα δίκτυο περισσότερων από 50 ιδρυμάτων (κυρίως εθνικές αρμόδιες αρχές και τρίτους) από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν την Αλβανία, τον Καναδά, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία.

Τον Ιούνιο του 2008, από το PPRI δόθηκε στη δημοσιότητα ή ετήσια έκθεσή του. Στις 140 σελίδες, παρέχει μια εις βάθος επισκόπηση των φαρμακευτικών πολιτικών τιμολόγησης των φαρμάκων, την επιστροφή χρημάτων και την ανάλυση των στρατηγικών για την ορθολογική χρήση και την συγκράτηση του κόστους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκθεση συνοδεύεται από λεπτομερείς 21 εκθέσεις ανά χώρα (τα λεγόμενα PPRI Pharma Profiles) με τα φαρμακευτικά συστήματα.

Ρίξτε μια ματιά στον πίνακα περιεχομένων! http://ppri.oebig.at/Downloads/Publications/PPRI_Report_List_of_contents.pdf

Κατεβάστε από εδώ την PPRI Έκθεση: http://ppri.oebig.at/Downloads/Publications/PPRI_Report_final.pdf

Πηγή

http://ppri.oebig.at/