17/5/08

9ο Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας HL7 (IHIC 2008) & 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του HL7 Ηellas


O Οργανισμός HL7-Hellas διοργανώνει φέτος το 9ο Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας HL7 (IHIC 2008) μαζί με το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του HL7 Ηellas, με τίτλο «The New Vision of Seamless Healthcare», στις 8, 9, 10 & 11 Οκτωβρίου 2008 στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal Village, στη Χερσόνησο Κρήτης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (pdf)

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008

08:30 - 13:30 Εγγραφές - "Show me your CDA!" interoperability Forum σε συνεργασία με το IHIC2008

13:30 - 15:00 Εναρκτήριες Ομιλίες - Χαιρετισμοί

15:00 - 15:30 Προσκεκλημένος Ομιλητής:

Charles Parisot, Manager Standards and Testing, GE Healthcare

IHE's critical contribution standards-based Interoperability in Europe and World-wide.

15:30 - 16:00 Διάλειμμα Καφέ

16:00 - 17:30 Συνεδρία Ι:

"Εθνική στρατηγική για την Ηλεκτρονική Υγεία 2009-2015"

Η συνεδρία αυτή θα εξετάσει τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην Ελλάδα τόσο από τους Εθνικούς σχεδιασμούς όσο και από τις διεθνείς τάσεις. Μια σειρά από εμπειρογνώμονες καθώς και δημόσιοι λειτουργοί θα μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις τους. Η συνεδρία αυτή οργανώνεται από τον HL7 Hellas σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (moderator)

21:00 Δεξίωση Υποδοχής

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008

08:30 - 15:00 Σεμινάριο Integrating the Healthcare Enterprise σε συνεργασία με το IHIC2008 (Παράλληλη συνεδρία)

09:0 - 10:30 Συνεδρία ΙΙ:

"Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υγείας: Η Άποψη των Χρηστών"

Η συνεδρία αυτή θα αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση της αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Έμφαση θα δοθεί στις απόψεις των τελικών χρηστών σχετικά με τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, θα προταθούν λύσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη δημιουργία λειτουργικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας για τους Πολίτες και τους επαγγελματίες Υγείας. Η συνεδρία αυτή οργανώνεται από τον HL7 Hellas σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (moderator).

10:30 - 11:00 Διάλειμμα Καφέ

11:00 - 13:00 Συνεδρία ΙΙΙ:

"Βέλτιστες Πρακτικές στην Ηλεκτρονική Υγεία: Οι Προτάσεις της Αγοράς".

Στόχος της συνεδρίας είναι να παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης σύνθετων έργων ηλεκτρονικής υγείας και κυρίως να δοθούν απαντήσεις και μεθοδολογίες για τη δημιουργία αποδοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έμπειροι ομιλητές από τη διεθνή αγορά θα μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους σχετικά με την επιτυχημένη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σημαντικές παραμέτρους της διαλειτουργικότητας και της προτυποποίησης. Η συνεδρία αυτή οργανώνεται από τον HL7 Hellas σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ (moderator)

13:00 - 14:00 Διάλειμμα - Γεύμα

14:00 - 15:30 Συνεδρία IV:

"Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Μοντέλα Πρόληψης Υγείας: Ο Ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της Διαλειτουργικότητας".

Η συνεδρία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη των νέων αναγκών που προκύπτουν σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στην ανάγκη αξιοποίησης και ένταξης στους σχεδιασμούς της Πολιτείας δράσεων τηλεϊατρικής, τηλεφροντίδας, κατ' οίκον νοσηλείας και κοινωνικής φροντίδας κλπ. Η συνεδρία αυτή οργανώνεται από τον HL7 Hellas σε συνεργασία με την ΑΕΜΥ Α.Ε. (moderator).

15:00 - 17:30 Σεμινάριο Πρεσβευτών HL7 (HL7 Ambassadors) (Παράλληλη συνεδρία)

15:30 - 16:00 Διάλειμμα Καφέ

16:00 - 17:30 Συνεδρία V:

"Η Ευρωπαϊκή διάσταση της Διαλειτουργικότητας: Δράσεις και Προτάσεις".

Η συνεδρία αυτή θα παρουσιάσει και θα αναδείξει τις τρέχουσες ενέργειες που συντελούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρουσιαστούν έργα και δράσεις όπως τα έργα SOS και CALLIOPE, τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προτυποποίησης και διαλειτουργικότητας στους τομείς του ιατρικού ιστορικού και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η συνεδρία αυτή οργανώνεται από τον HL7 Hellas σε συνεργασία με τον IHE-Europe (moderator).

17:30 - 18:00 Σύνοψη του Συνεδρίου

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.