31/3/08

Τα συνέδρια του Περιοδικού ECO-Q για τις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ για το 2008 και 2009


Το Περιοδικό της Ποιότητας ECO-Q, ανακοίνωσε τα συνέδρια που προγραμματίζει με θέματα σχετικά με τις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ για το 2008 και 2009.

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Παρασκευή 18 Απριλίου 2008 – ΑΘΗΝΑ - Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

2. 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”
Πέμπτη 15 Μαΐου 2008 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3. 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ “MANAGEMENT & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ”
Συνδιοργάνωση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παρασκευή 6 & Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ

4. 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ”
Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΛΑΘΩΝ στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – Risk Management -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008 – ΑΘΗΝΑ - Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

6. 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ”
Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008 - ΑΘΗΝΑ

7. LOGISTICS στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009 – ΑΘΗΝΑ

8. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ “Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009 - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ
Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 – ΑΘΗΝΑ

10. 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ “MANAGEMENT & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ”
Συνδιοργάνωση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παρασκευή 29 & Σάββατο 30 Μαΐου 2009 - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ

----------------------------------------------------------------------------------

*** Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ - Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ***

Περιοδικό της Ποιότητας Eco-Q
Τηλ: 210 6627868 - 210 6026454
Fax: 210 6627781
E-mail: ecoq@otenet.gr