3/2/08

Αναζήτηση Νομοθεσίας και Εγγράφων για την Φαρμακευτική Περίθαλψη


Στην ιστοσελίδα Docman - Βιβλιοθήκη Νομοθεσίας Δημοσίων Δαπανών- είναι πολύ εύκολο να αναζητήσουμε ένα έγγραφο που αφορά τη Φαρμακευτική Νομοθεσία. Επίσης η αναζήτηση των ΦΕΚ -Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- είναι επίσης εύκολη υπόθεση μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Για παράδειγμα, με λέξεις κλειδιά “Φαρμακευτική Περίθαλψη” το σύστημα του Docman μας δίνει τις παρακάτω αναφορές. Με “κλικ” στη λέξη “Περισσότερα” μπορούμε να δούμε το αντίστοιχο έγγραφο, στην πλήρη του μορφή και να το τυπώσουμε ή να το σώσουμε στο δίσκο του υπολογιστή μας. Επιλέγοντας κάποια λέξη από τα <tags> παίρνουμε μια λίστα με τα έγγραφα που έχουν σαν λέξη-κλειδί την περιγραφή του που επιλέξαμε.

Αν αναζητούμε το έγγραφο που αναφέρεται πχ για "
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ" τότε εμφανιζεται το παρακάτω κείμενο:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5738/2000

Tags:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Περισσότερα »

---------------------------------------------------------------------------------

Στην πράξη είναι όλη η νομοθεσία στην οθόνη και στον εκτυπωτή μας.


1. ΟΠΑΔ/Δ2α/14390/2007

Tags: 3459/2006 εοφ οπαδ

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3459/06.Σχετ.ΔΥΓ3γ/οικ74163/2007 του Υπ.Υγ.και Κοιν.Αλληλεγγύης Περισσότερα »


2. ΟΠΑΔ/Δ2α/23673/2007

Tags: εοφ οπαδ

Κοινοποίηση του αριθμ. ΔΥ53γ/οικ. 116025/11-9-07 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα <Μεταφορά ουσίας από τον πίνακα Α΄ στον πίνακα Γ΄του Ν. 3459/06> και του υπ’ αριθμ. Υ49/94216/25-9-07 του ΕΟΦ -Εξαίρεση απο κλειστό νοσήλιο. Περισσότερα »


3. ΟΠΑΔ/Δ2α/11815/2007

Tags: νοσήλιο υ4α/οικ/1320/1998

Σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα SAVANE 500mg/vial, XOLAIR 150mg/vial, CUBICIN 350mg/vial, ACLASTA 0.05mg/ml, τα οποία δεν ανήκουν σε κατηγορίες που εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου.Διαβίβαση των αριθμ πρωτ. 21367/19-4-07,32086/19-4-07,5776/19-4-07,5757/19-4-07 εγγράφων του ΕΟΦ Περισσότερα »


4. ΔΥΓ3γ/11324/2007

Tags: 3459/2006 ιδιοσκεύασμα ναρκωτικά φαρμακευτικό

Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών. Περισσότερα »


5. ΔΥΓ3γ/113328/2007

Tags: 3459/2006 ιδιοσκεύασμα.ναρκωτικά φαρμακευτικό

Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών. Περισσότερα »


6. ΔΥΓ3α/84921/2007

Tags:

Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Περισσότερα »


7. ΟΠΑΔ/1694/2007

Tags: 1902/1990 συμμετοχή

Χορήγηση Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων χωρίς ποσοστό συμμετοχής . Σχ.διατάξεις άρθρο 19 ν.1902/1990 ,άρθρο 23 παρ.26 ν.1976/91.ΦΕΚ 184 και 3518/2006 Περισσότερα »


8. Δ2α/14627/2006

Tags:

«Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης - παροχή πληροφοριών . » Περισσότερα »


9. 3457/2006

Tags:

Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης. Περισσότερα »


10. Υ1/Γ.Π.οικ 3356/2006

Tags:

« Χορήγηση δεσφεριοξαμίνης από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων» Περισσότερα »


11. Δ2α/οικ 27135/2005

Tags: αναντικατάστατα αξίας εκατο ευρώ θεώρηση ιδιοσκευασμάτων συνταγών χορηγούνται

ΘΕΜΑ : «ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ (100 € ) ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΑ . » Περισσότερα »


12. 3408/2005

Tags: 1973 διατάξεων τροποποίηση

Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 96/1973, Περισσότερα »


13. 3402/2005

Tags: ελεγκτές νοσηλεία παράταση διατάξεις εξόφληση εξωτερικού ιατροί ιδιοσκευάσματα ιδιωτικών κλινικών προθεσμίας προσαρμογής συνταγών χώρες

Εξόφληση συνταγών με ιδιοσκευάσματα. Ελεγκτές Ιατροί. Νοσηλεία σε χώρες εξωτερικού. Παράταση προθεσμίας προσαρμογής Ιδιωτικών κλινικών στις διατάξεις του ΠΔ 235/00 Περισσότερα »


14. 21993/ΟΠΑΔ/2005

Tags: 1902/1990 ελεγκτών θεραπόντων ιατρών υποχρεώσεις

«Ενημέρωση ελεγκτών ιατρών»-Υποχρεώσεις θεραπόντων και ελεγκτών Ιατρών-Ποσοστά συμμετοχής στη δαπάνη φαρμάκων Περισσότερα »


15. Γ.Π/Υ9/67397/2005

Tags: synagis γνωμοδότησης διαβίβαση κεσυ φάρμακο

Διαβίβαση γνωμοδότησης ΚΕΣΥ σχετικά με το φάρμακο synagis . Περισσότερα »


16. ΟΠΑΔ/Δ2γ9009/2005

Tags: κολοστομίας προμήθεια σάκων

«Σχετικά με προμήθεια σάκων κολοστομίας» . Περισσότερα »


17. ΚΕΣΥ/2005

Tags: synagis ανοσορυθμιστικών γνωμοδότηση εντάξεως καθορισμό κατηγορία κεσυ φαρμάκου

Γνωμοδότηση ΚΕΣΥ σχετικά με τον καθορισμό εντάξεως του φαρμάκου synagis στην κατηγορία των ανοσορυθμιστικών ή όχι Περισσότερα »


18. ΟΠΑΔ/10789/2005

Tags: αναντικατάστατα ενιαίου θεώρηση καταλόγου περιέχουν συνταγών φάρμακα

ΘΕΜΑ : «Θεώρηση συνταγών που περιέχουν αναντικατάστατα και φάρμακα του ενιαίου καταλόγου . » Περισσότερα »


19. ΟΠΑΔ/Δ2α/9399/2005

Tags: enbrel δραστικά ιδιοσκεύασμα κεφαλοσπορίνες η κινολόνες προϊόντων συστατικά φαρμακευτικών χορήγηση

Χορήγηση φαρμακευτικών προιόντων με δραστικά συστατικά Κεφαλοσπορίνες η κινολόνες και ιδιοσκεύασμα ENBREL. Περισσότερα »


20. ΟΠΑΔ/ΟΙΚ9643/2005

Tags: αναντικατάστατα αξίας ευρώ θεώρηση συνταγών φαρμάκων χορηγούνται

Θέμα : Θεώρηση συνταγών φαρμάκων αξίας άνω των 60 ευρώ που χορηγούνται ως αναντικατάστατα . Περισσότερα »


21. ΟΠΑΔ/Δ2α/2971/2005

Tags: 1729 ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικά

ΘΕΜΑ : «Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα του Ν . 1729/87. » Περισσότερα »


22. 5421/2005

Tags:

Καθορισμός νόσων για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η χρήση σκευασμάτων διατροφής και φαρμακευτικού υλικού. Περισσότερα »


23. ΟΠΑΔ/2123/2005

Tags: εμβολίων οπαδ πολυδύναμων χορήγηση

Χορήγηση πολυδύναμων εμβολίων απο τον ΟΠΑΔ Περισσότερα »


24. Υ1/116442/2004

Tags: telzir αντιρετροϊκών ιδιοσκεύασμα καταλόγου συμπλήρωση φαρμάκων

Συμπλήρωση του καταλόγου των αντιρετροϊκών φαρμάκων με το ιδιοσκεύασμα TELZIR. Περισσότερα »


25. 66245/2004

Tags: δόσης ευρώ ημερήσιας θεραπείας κόστος οποίων προιόντα υπερβαίνει φαρμακευτικά

Φαρμακευτικά προιόντα των οποίων το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ Περισσότερα »


26. 127858/2004

Tags:

Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ). Περισσότερα »


27. 40448/1236/849/2003

Tags: αγορά ποσοστό συμμετοχής φαρμάκων

Σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων Περισσότερα »


28. 42000/12368/2003

Tags:

Συμπληρωματική απόφαση για τη χορήγηση φαρμάκου από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων. Περισσότερα »


29. 7/2/1578/2002

Tags:

Συμπληρωματική απόφαση για τη χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων. Περισσότερα »


30. 5738/2000

Tags:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Περισσότερα »


31. Υ9α/οικ4209/2000

Tags: αγοράς αναγνώριση δαπάνης εξωτερικό φαρμάκων

Αναγνώριση δαπάνης αγοράς φαρμάκων από το Εξωτερικό. Περισσότερα »


32. Φ7/οικ520/2000

Tags: ατομική διάθεση διακίνηση ελλάδα ιδιοσκευασμάτων ιδιωτικών κυκλοφορούν μέσω φαρμακείων φαρμακευτικών χρήση

Σχετικά με τη διακίνηση και διάθεση μέσω ιδιωτικών φαρμακείων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα για ατομική χρήση. Περισσότερα »


33. 520/2000

Tags:

Σχετικά με τη διακίνηση και διάθεση μέσω ιδιωτικών φαρμακείων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα για ατομική χρήση Περισσότερα »


34. 7/οικ 809/1999

Tags:

Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων. Περισσότερα »


35. Α8α/οικ 6390/20.7.1998

Tags: απόφασης αριθ ασφαλισμένους διαδικασία εγκεκριμένων ειλεοστομίας καταβολής ουρητοστομίας ποσών σάκκους συμπλήρωση

Συμπλήρωση της αριθ. Α7α/10115/21-9-91 απόφασης "Διαδικασία καταβολής στους ασφαλισμένους των εγκεκριμένων ποσών για σάκκους ουρητοστομίας και ειλεοστομίας" Περισσότερα »


36. ΥΠΥΚΑ/7/1536/1993

Tags: κρατικων νοσοκομείων φαρμακεία φαρμάκων χορήγηση

Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων. Περισσότερα »


37. 7/οικ 319/1992

Tags: 1902/1990 ποσοστό συμμετοχή

Συμπλήρωση της 7/οικ.1143/21-12-1990 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των φαρμάκων που χορηγούνται με συμμετοχή των ασφαλισμένων σε ποσοστό 10%,(ΦΕΚ Β837) Περισσότερα »


38. 1963/1991

Tags: αποσπάσεις εφημερίες ιατροί φαρμακοποιοί

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις Περισσότερα »


39. 7/οικ 1143/1990

Tags: 1902/1990 ποσοστό συμμετοχή φαρμάκων

Καθορισμός των φαρμάκων που χορηγούνται με συμμετοχή των ασφαλισμένων σε ποσοστό 10%. Περισσότερα »


40. ΚΕΣΥ/78η/1990

Tags: ακτινολόγους αναγραφής δυνατότητα σκιαγραφικών φαρμάκων

" Δυνατότητα Αναγραφής , σκιαγραφικών φάρμακων από Ακτινολόγους " Περισσότερα »


41. 7/οικ 1144/1990

Tags: 1902/1990 συμμετοχή

Φάρμακα χορηγούμενα δωρεάν για την αντιμετώπιση και θεραπεία χρονίων παθήσεων. Περισσότερα »


42. 1729/1987

Tags: διάδοσης διατάξεις καταπολέμηση ναρκωτικών νέων προστασία

Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών προστασία των νέων και άλλες διατάξεις Περισσότερα »


43. 308/1974

Tags:

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ. 96/1973 <περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων>. Περισσότερα »


44. 96/1973

Tags:

Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων Περισσότερα »