15/1/08

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής (EurAHP)


Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής - European Academy of Hospital Pharmacy (EurAHP) ξεκίνησε τη λειτουργία της!

Η EurAHP είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών - European Association of Hospital Pharmacists ( EAHP ).

Με 21000 μελη σε 28 χωρες, η EAHP εχει δημιουργησει την EurAHP ώστε να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες στους Ευρωπαίους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς.


* Ενα πανευρωπαϊκό σύστημα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CME)
* Πιστοποιημένα σπονδυλωτά μαθήματα για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική σε τέσσερις βασικούς τομείς (την πρωτοβουλία BEAM)

o B iotechnology
o E vidence-based medicine
o A spects of compounding
o M anagement

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD): η EurAHP μπορεί να προσφέρει διαπίστευση για νοσοκομειακές φαρμακευτικές εκπαιδευτικές συναντήσεις μέσω του Συμβούλιου Διαπίστευσης για την Φαρμακευτική Εκπαίδευση (ACPE). Με μια κληρονομιά που ξεκίνησε το 1932, η εν λόγω οργάνωση παρέχει το αμερικανικό πρότυπο για τη διαπίστευση της φαρμακευτικής εκπαίδευσης και χρησιμεύει και ως ενα εξαιρετικό πρότυπο και σημείο εκκίνησης για τη μελλοντική πανευρωπαική διαπίστευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://www.eurahp.eu/