25/1/08

Νέο σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας


Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του για ανοικτή διαβούλευση, το νέο σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το αρχείο από τη διεύθυνση:

http://www.mohaw.gr/gr/theministry/nomothesia/sxedio_nomou_pfy_2008.pdf

Η δομή του σχεδίου νόμου είναι η παρακάτω:

Κεφ.
Άρθρο
Θέμα
Σελ.
Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
3

1
Ορισμός
3

2
Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
5
Β

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ


3
Δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
7

4
Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
12

5
Δικαίωμα επιλογής φορέα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
14

6
Εισαγωγή των ασφαλισμένων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
16
Γ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
16

7
Σύστημα Ηλεκτρονικής Κάρτας Πληρωμών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
17

8
Σχέσεις φορέων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
20

9
Υπαγόμενοι ασφαλιστικοί οργανισμοί
22
Δ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


10
Πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις
23

11
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
24

12
Ίδρυμα εθελοντών κοινωνία
25

13
Έναρξη ισχύος
27

Μπορεί ο οποισδήποτε να υποβάλλει τις προτάσεις και παρατηρήσεις του στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Πηγή

http://www.mohaw.gr/gr/theministry/nea/deltio20080123