5/1/08

Οι προτάσεις μας για τα Συνέδρια του 2008


Για το 2008 έχουν προγραμματιστεί πολλά και ενδιαφέροντα συνέδρια που ενδιαφέρουν τον Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό. Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε αυτά που, κατά την άποψή μας, έχουν καθιερωθεί στον χώρο της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής.ESOP European Society for Oncology Pharmacists

http://www.esop.li/futureevents.php
25 - 27 January 2008
Hamburg, The Netherlands


EAHP European Association of Hospital Pharmacists

http://www.eahponline.com/asp/congress.asp?m=5
13th Congress of the EAHP
27 - 29 February 2008
Maastricht, the Netherlands


ESCP European Society of Clinical Pharmacy

http://www.escp-oncology.be/
International workshop ‘the Oncological Patient and the Clinical Pharmacist’
26-28 May 2008
University Hospital ‘Gasthuisberg’ in Leuven, Belgium


ISPOR International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research


http://www.ispor.org/Events/Index.aspx?eventId=27

11th Annual European Congress
8-11 November 2008
Hilton hotel, Athens, Greece


FIP International Pharmaceutical Federation

http://www.fip.org/CONGRESS/basel2008/
World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2008
68th International Congress of FIP
29 August until 4 September 2008
Basel, Switzerland