10/12/07

Η νέα Γερμανική Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας: διασύνδεση των επαγγελματιών του τομέα υγειονομικής περίθαλψης με τα δεδομένα των ασθενών


Στις 28 Νοεμβρίου, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε το νέο φυλλάδιο σχετικά με την ανακαινισμένη κάρτα υγείας. Με την εισαγωγή της, περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με δημόσια και ιδιωτική ασφάλιση υγείας, 21000 φαρμακοποιοί, 123000 εγγεγραμμένοι ιατροί, 65000 οδοντίατροι, 2200 νοσοκομεία, καθώς και οι ιδιωτικοί και δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς θα συνδέονται μεταξύ τους στη Γερμανία.

Ένα έργο αυτής της κλίμακας είναι μοναδικό στην Ευρώπη και αποτελεί μια τεράστια τεχνική και οργανωτική πρόκληση.

Η Ηλεκτρονική Καρία Υγείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων υγείας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένα έργο που αναπτύσσεται υπό την ηγεσία της Ένωσης Γάλλων Φαρμακοποιών, της PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union, της Φαρμακευτικής Ομάδας της ΕΕ). Η ένωση έχει υποβάλει μια πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια Επαγγελματική Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας ( "HPro"). Για την υποστήριξη του έργου δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί χρηματοδοτήσεις απο την ΕΕ.


Πηγή

http://www.eahp.eu/asp/monitor_news_detail.asp?ID=110&m=11