10/11/07

Ο ογκολογικός ασθενής και ο κλινικός φαρμακοποιός


Η ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) διοργανώνει Εργαστήριο - Ημερίδα με θέμα "Ο ογκολογικός ασθενής και ο κλινικός φαρμακοποιός".

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο `Gasthuisberg» στο Λουβαίν (Leuven), Βέλγιο, 26-28 Μαΐου το 2008.

Σημαντικές ημερομηνίες

* 17 Δεκεμβρίου 2007 - έναρξη εγγραφών
* 15 Ιανουαρίου 2008 - έναρξη υποβολής εργασιών
* 14 Μαρτίου 2008 - τελευταία προθεσμία αποστολής εργασιών
* 10 Απριλίου 2008 - ενημέρωση στους συντάκτες των εργασιών
* 14 Απριλίου 2008 - προθεσμία για κράτηση ξενοδοχείων
* 17 Απριλίου 2008 - τελευταία προθεσμία έγκαιρης εγγραφής
* 12 Μαΐου 2008 - τελευταία προθεσμία προ-εγγραφής. Μετά από αυτήν την ημερομηνία είναι ακόμα δυνατό να γίνει εγγραφή επιτόπου (onsite).

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από πλήρεις διαλέξεις, συζητήσεις, διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης, διαλογικά εργαστήρια, σύνοδοι αφισών-πόστερς, φόρουμ συζήτησεων και προφορικές επικοινωνίες.

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

- ο καρκίνος παγκοσμίως

* Επιδημιολογία του καρκίνου
* Ειδήσεις από το εργαστήριο: προοπτικές ιδεών για το μέλλον

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

- η Φαρμακοθεραπεία του καρκίνου

* Θεραπευτικές καινοτομίες στη θεραπεία του καρκίνου
* Θεραπεία συγκεκριμένων καρκίνων
* Αναπροσαρμογές Φαρμακοθεραπείας στην Ογκολογία
* Συμπληρωματικές επιλογές θεραπείας

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

- από την προοπτική του ασθενή

* Κατευναστική φροντίδα
* Ποιότητα ζωής
* Προληπτική εκτίμηση
* Υποστηρικτική θεραπεία

Καθημερινά και επαναλαμβανόμενα εργαστήρια

* Ο κλινικός φαρμακοποιός στους ογκολογικούς θαλάμους
* Φαρμακοοικονομικά θέματα έναντι ηθικών ανησυχιών
* Φαρμακευτική φροντίδα για τον ασθενή με καρκίνο
* Επικοινωνώντας με τους ασθενείς με καρκίνο

Για περισσότερες πληροφορίες:

Momentum
Grensstraat 8
B-3110 Leuven
Contact person: Mieke Akkers
E-mail: info@escp-oncology.be

Πηγή

http://escp.coldfusionwebhostings.be/teksten/home.shtml