3/6/07

Οι παρουσιάσεις του Pharmacon2007 online!

Το συνέδριο Pharmacon είναι ένα γεγονός που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος επιστημόνων από το χώρο της Φαρμακευτικής.

Το πρόσφατο Pharmacon2007 πραγματοποιήθηκε στο Dubrovnik, Croatia, τον Μάϊο 22 - 27, 2007.

Το θέμα του ήταν "European Congress on Future of Pharmacy, New Technologies and Trends in Pharmacy, Pharmaceutical Industry and Education".

Όλες οι παρουσιάσεις του είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση:

http://www.slideshare.net/tag/pharmacon2007/

Thank you Simon for the link ;)