23/5/07

Εξέταση του σχεδίου νόμου "Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης"

Σήμερα στη Βουλή - Τετάρτη 23 Μαΐου 2007, ώρα 13.00΄ (Αίθουσα Γερουσίας) θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το αρχείο του σχεδίου νόμου (17 σελίδες) από την διεύθυνση:
http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/EisigisiEpitropon/531/p-promig-eis.pdf


Πηγή

Βουλή των Ελλήνων
http://www.parliament.gr/default.asp