25/4/07

Διεθνές Συνέδριο για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις Υπηρεσίες Υγείας

Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα 4-6 Ιουνίου 2007
Ξενοδοχείο Hilton

Τα επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης δημιουργούν πολλούς κινδύνους υγείας που συνδέονται με τομείς όπως είναι οι μολυσματικοί παράγοντες, οι διάφορες χημικές ουσίες, η ακτινοβολία καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός μυοσκελετικής καταπόνησης, το κυκλικό ωράριο, η σωματική βία και οι διάφορες μορφές ψυχικού άγχους.

Οι επαγγελματίες υγείας είναι επικεντρωμένοι κατά βάση στην ποιότητα της περίθαλψης του ασθενή, προς ζημίαν μερικές φορές της ίδιας τους της υγείας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας συχνά έχουν περιορισμένη γνώση των επαγγελματικών κινδύνων που διατρέχουν και των δυνατοτήτων πρόληψης των σχετικών κινδύνων. Τέλος, η έλλειψη χρόνου και ανθρωπίνου δυναμικού, όπως επίσης και το δυσμενές οικονομικό πλαίσιο συνθηκών, συχνά παρεμποδίζουν την εφαρμογή πολλών μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Στόχοι του συνεδρίου

Το συνέδριο θα αποτελέσει ένα διεθνές φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και θα προσφέρει το βήμα για προτεινόμενες λύσεις πρακτικών μέτρων πρόληψης. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα και τις ανάγκες των νοτιο-ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες συχνά παρατηρούνται διαφορετικά επίπεδα πρόληψης. Εξαιτίας του αυξανόμενου ρυθμού ζωής, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας ολοένα και περισσότερο εκτίθενται σε κινδύνους μολυσματικών ασθενειών, οι οποίοι μπορεί είτε να προϋπήρχαν είτε να προέκυψαν πρόσφατα. Αυτοί οι κίνδυνοι κατά συνέπεια θα αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα θέματα του συνεδρίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επαγγέλματα υγείας, εργοδότες και διοικητές μονάδων περίθαλψης, ειδικούς σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, εκπροσώπους της Κοινωνικής Ασφάλειας και των κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπους των φορέων πρόληψης που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της παρακολούθησης και τέλος σε εκπροσώπους της πολιτείας.

Το συνέδριο θα διαρθρωθεί γύρω από πέντε κύρια θέματα:

• Μολυσματικοί κίνδυνοι
• Επικίνδυνες χημικές ουσίες
• Θέματα εργονομίας
• Επαγγελματική εξουθένωση και βία
• Προστασία από την ακτινοβολία


Διεθνές Συνέδριο ELINYAE & ISSA HEALTH SERVICES SECTION
Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κύριου Κάρολου Παπούλια

• Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία

• Κόστος Εγγραφής : Έως 30/04/2007 -- 300 Ευρώ | Από 1/05/2007 -- 370 Ευρώ
Νοσηλευτές --120 Ευρώ | Φοιτητές -- 80 Ευρώ

Γραμματεία : ΕΛΙΝΥΑΕ

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
104 45 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: (+30) 210 8200150 (Κα Τριάντη)
(+30) 210 8200195 (Κα Ριζάκου)
(+30) 210 8200124 (Κα Μπόρα)
Fax: (+30) 210 8200222, (+30) 210 8813270

E-mail: mtrianti@elinyae.gr, rizakou@elinyae.gr, ioanna.b@elinyae.gr

Ιστοσελίδα: http://www.hospitalhealthrisks.gr/index-gr.html