28/12/06

Δεν πουλάμε το νοσοκομείο μας!

«Θέλω να επαναλάβω ότι ουδεμία συγκεκριμένη, έστω και ευτελούς τιμήματος, πρόταση μας υπεβλήθη για αγορά του νοσοκομείου ‘Ερρίκος Ντυνάν’»

επανέλαβε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ανδρέας Μαρτίνης μετά τη σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποστηρίζει ότι υπέβαλε στο Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν για

«την εξαγορά της ομώνυμης κλινικής με τίμημα ανώτερο εκείνου του τυχόν προσφερομένου -με αντίστοιχη δέσμευση- από τον ανταγωνισμό, διετυπώθη στη συνέχεια των δημόσιων αναφορών περί επικειμένης πώλησης του».

Στην ίδια ανακοίνωση του Ιατρικού Κέντρου αναφέρεται πως

«η πρότασή μας αυτή, σοβαρή και σπουδαία καθεαυτή, επεδόθη, λόγω μείζονος πολιτικού ενδιαφέροντος, στο πολιτικό γραφείο του κ. πρωθυπουργού και στους εμπλεκόμενους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Υγείας» και «είναι στη διάθεσή σας, εφόσον εσείς το κρίνετε αναγκαίο, φωτοτυπικό αντίγραφο του κειμένου μετά του αποδεικτικού επιδόσεως της πιο πάνω πρότασής μας στο κοινωφελές ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν».

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας Μαρτίνης ξεκαθαρίζει από την πλευρά του:

«Επιθυμώ να διαβεβαιώσω ότι ουδέποτε εδήλωσα ή υπαινίχθην στον Τύπο ότι προτιθέμεθα να πουλήσουμε το νοσοκομείο μας».

«Δεν γνωρίζω τους λόγους και τις σκοπιμότητες των ανακοινώσεων μιας εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας σε σχέση με το 'Ερρίκος Ντυνάν' και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό» τονίζει ο κ. Μαρτίνης και προσθέτει:

«Όπως, μη έχοντες σχέση με το ΧΑ ως Κοινωφελές Ίδρυμα, αγνοώ τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ενημέρωση ή και προστασία του επενδυτικού κοινού. Αντιθέτως γνωρίζω, όπως και το πανελλήνιο, τις προθέσεις του παραπάνω εισηγμένου Ομίλου και ότι μας οφείλει 450.000 ευρώ μετά από τελεσίδικη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης».

Πηγή

news.in.gr

Πόλεμος ανακοινώσεων Ερυθρού Σταυρού - Ιατρικού Αθηνών για το «Ερρίκος Ντυνάν»

Παρόμοια άρθρα

Ο πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν» διαψεύδει το ενδιαφέρον του Ιατρικού Αθηνών

Kαταγγελίες για παιχνίδια με το «Eρρίκος Nτυνάν»

Ερρίκος Ντυνάν: Νέα σκληρή διάψευση για Ιατρικό