14/2/06

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΦΝΙ Εταιρείας

Από την ΠΕΦΝΙ Εταιρεία (http://www.pefni-et.gr) ενημερωθήκαμε οτι αναβάλλεται η Καταστατική - Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι το κάτωθι:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦAPMAKOΠOIΩN ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99 - Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Καταστατική και η Γενική Συνέλευση για τεχνικούς λόγους αναβάλλεται για τις 4/03/2006 και σε περίπτωση μη απαρτίας οπωσδήποτε Σάββατο 11 Μαρτίου 2006 και ώρα 10.30 στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, οδός Ακαδημίας 23. Επίσης σας πληροφορούμε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.pefni-et.gr

Η Πρόεδρος Dr. Oλγα Οικονόμου
Η Γ. Γραμματέας Ηλέκτρα Θυμιαvού