27/8/05

Η παρουσία της EAHP στο Διαδίκτυο ανανεώνεται

Το σημείο παρουσίας της European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), http://www.eahponline.org είναι σε διαδικασία ανασυγκρότησης.

Μετά την τελευταία Γενική Σύνοδο στο Παρίσι (http://nosfar.blogspot.com/2005_06_01_nosfar_archive.html#111881199820882118) αποφασίστηκε να συσταθεί ομάδα εργασίας που θα αναλάβει το έργο του εκσυγχρονισμού της παρουσίας της ΕΑΗΡ στο Ιντερνετ. Η ομάδα είναι πενταμελής και αποτελείται από τους παρακάτω συναδέλφους που έχουν ειδικές γνώσεις και ενδιαφέρον για το Ιντερνετ.

  • Simon Letellier (France)
  • Leonidas Tzimis (Greece)
  • Nino Cozzolino (Italy)
  • Rob Moss (Netherlands)
  • Rolf Arne Helås (Norway)

Όποιος/α συνάδελφος θέλει να κάνει προτάσεις για τη σελίδα της ΕΑΗΡ μπορεί να μου στείλει ένα email (tzileon@yahoo.com) ή να απαντήσει στο κείμενο αυτό μέσω της επιλογής "Comments".