16/5/05

Το σύστημα ATC και οι τιμές των DDD στο Διαδίκτυο

Οι πίνακες με τις ταξινομήσεις των φαρμάκων στο σύστημα ATC και οι τιμές των DDD είναι χρήσιμες στη καθημερινή μας εργασία.

Μπορείτε να 'κατεβάσετε' τα παρακάτω αρχεία από τις διευθύνσεις και να τα χρησιμοποιήσετε:

http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/

(σε αυτή τη διεύθυνση υπάρχουν και άλλα αρχεία όπως

ICD-10-GM (SGB-V-Adaption) Version 2005
OPS Version 2005
ICD-10-WHO Version 2005
ATC/DDD Version 2005
ICD-9 ICD-6 ICD-8
UMDNS/GMDN Version 1.1 Version 1.0
ICF final draft 2004

http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/atc-ddd/version2005/atcddd_2005.pdf
http://www.msupply.org.nz/files/atc_alphabetical.pdf
http://www.msupply.org.nz/files/atc_categories.pdf