29/1/05

Η Νοσοκομειακή Φαρμακευτική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο τεύχος 6/έτος 2004 του E.J.H.P. -European Journal of Hospital Pharmacy- υπάρχει αφιέρωμα στη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο "Εθνικό Σύστημα Υγείας" του. Σε επόμενα άρθρα θα προσπαθήσουμε να σχολιάσουμε μερικά από τα σημεία που θεωρούμε σημαντικά δεδομένου οτι το Ε.Σ.Υ. στην Αγγλία έχει ιστορία από το 1948!
Προς το παρόν μπορείτε να διαβάσετε τα αρχικά κείμενα στις διευθύνσεις:

The United Kingdom and the ‘National Health Service’
http://www.eahponline.com/upload/121%20focus%20UK%20%20E6.pdf

The Guild of Healthcare Pharmacists
http://www.eahponline.com/upload/122%20focus%20UK%20%20E6.pdf

Pharmacy in a devolved United Kingdom
http://www.eahponline.com/upload/123%20focus%20UK%20%20E6.pdf

NHS Direct: A fast moving service
http://www.eahponline.com/upload/125%20focus%20UK%20%20E6.pdf

Purchasing safer medicines for the NHS – risk management in pharmaceutical procurement
http://www.eahponline.com/upload/127%20focus%20UK%20%20E6.pdf

The Northern Ireland Medicines Governance Project
http://www.eahponline.com/upload/128%20focus%20UK%20%20E6.pdf

The Royal Pharmaceutical Society + The UK pharmaceutical industry
http://www.eahponline.com/upload/132%20%20focus%20uk%20E6.pdf