23/7/15

Το Λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την online πώληση των φαρμάκων

Το νομικό πλαίσιο

EU logoΤο κοινό λογότυπο για τη λειτουργία online για νόμιμα φαρμακεία / σημεία λιανικής πώλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ εισήχθη με την οδηγία 2011/62 / ΕΚ (οδηγία η ψευδεπίγραφα φάρμακα) της ΕΕ ως ένα από τα μέτρα για την καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων.
Η οδηγία δίνει στην Επιτροπή τη νομική βάση για τη δημιουργία του σχεδιασμού ενός κοινού λογοτύπου, καθώς και τις τεχνικές και ηλεκτρονικές απαιτήσεις και απαιτήσεις κρυπτογράφησης για την επαλήθευση της αυθεντικότητας του. Ωστόσο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τις ειδικές προϋποθέσεις για τη λιανική διάθεση των φαρμάκων στο κοινό. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, π.χ. με το να μην επιτρέπει σε απευθείας σύνδεση πώληση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Στις 24 Ιουνίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο κοινό λογότυπο μέσω του εκτελεστικού κανονισμού 699/2014 . Τα κράτη μέλη είχαν περιθώριο ενός έτους από την ημερομηνία αυτή για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις για το κοινό λογότυπο. Ως εκ τούτου, από την 1 Ιουλίου 2015, όλα τα online φαρμακεία ή σημεία λιανικής πώλησης που λειτουργούν νόμιμα στην ΕΕ θα πρέπει να εμφανίζει το λογότυπο.
Ο εκτελεστικός κανονισμός συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. [ Ένα έγγραφο προβληματισμού (52 KB)pdf ,  απαντά στη διαβούλευση ]Ποιος είναι ο σκοπός του λογότυπου;

Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα αποτελούν μια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Η παράνομη πώληση φαρμάκων στο κοινό μέσω του Διαδικτύου από τους λιανοπωλητές που λειτουργούν εκτός νόμου αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, καθώς ψευδεπίγραφα φάρμακα μπορεί εύκολα να φθάσει το κοινό με αυτόν τον τρόπο. Το λογότυπο βοηθά στην αναγνώριση των δικτυακών τόπων που λειτουργούν νόμιμα. Αγοράζοντας από ένα φαρμακείο που λειτουργεί νόμιμα ή ο πωλητής εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων.

Πώς μοιάζει το λογότυπο;

Λογότυπο της ΕΕ
Η εθνική σημαία και το κείμενο αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του λογότυπου. Η σημαία στη μέση αριστερή πλευρά του λογότυπου αντιστοιχεί στο κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωρηθεί ή εγκριθεί το φαρμακείο ή ο λιανοπωλητής. Μόνο οι εθνικές σημαίες των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και εκείνα της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν επιτρέπονται. Ως εκ τούτου, ένα λογότυπο που φέρει την σημαία της ΕΕ, για παράδειγμα, δεν θα είναι αυθεντικό.

Πώς λειτουργεί το λογότυπο;

Το λογότυπο φέρει συνδέσμους προς την ιστοσελίδα της αρμόδιας εθνικής αρχής στην οποία αναγράφονται όλα τα λειτουργούντα νόμιμα διαδικτυακά φαρμακεία / έμποροι λιανικής πώλησης. Εθνικές ιστοσελίδες  αναφέρονται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Με απλά κλικ στο λογότυπο του αγοραστή των φαρμάκων σε απευθείας σύνδεση θα πρέπει να σταλεί στην σελίδα του φαρμακείου επί του εθνικού καταλόγου, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία επαλήθευσης.
Το λογότυπο μπορεί να είναι αξιόπιστο μόνο αν ο αγοραστής, μετά από την πληκτρολόγηση, κατευθυνθεί προς την είσοδο του εν λόγω φαρμακείου στη λίστα των νομίμως λειτουργούντων on-line φαρμακείων και λιανοπωλητών που είναι κατοχηρωμένα στο εν λόγω κράτος μέλος για την εθνική αρχή.

Επικοινωνιακό υλικό

Πηγή