30/7/15

Η Ηλεκτρονική Υγεία είναι μονόδρομος για καλύτερη Υγεία - eHealth Forum 2015


Μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο eHealth Forum, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2014 και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων συμμετεχόντων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., σας καλούμε να συμμετέχετε στη διοργάνωση του eHealth Forum 2015, της ελληνικής διοργάνωσης για την προαγωγή της ηλεκτρονικής υγείας.

eHealth FORUM 2015 eHealth: μονόδρομος για καλύτερη Υγεία 30 & 31 Οκτωβρίου 2015, Μέγαρο - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των συστημάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας, και ο αναπροσανατολισμός τους στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της υγείας των πολιτών βρίσκονται σήμερα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη δημόσια υγεία.

Η διαλειτουργική αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών στα Συστήματα Υγείας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στην υγεία και την οικονομία, και μπορεί να δράσει καταλυτικά για την ανάπτυξη νέων αγορών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Ένας νέος, πολυδύναμος θεσμός 

Το eHealth Forum 2015: 

 • στοχεύει στην καθιέρωση του eHealth Forum ως της διοργάνωσης που θα προωθεί στη χώρα μας πολυεπίπεδες συνεργατικές δράσεις μεταξύ επιστημονικών, ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών και άλλων φορέων του ψηφιακού χώρου
 • επιδιώκει τη θεσμική συγκρότηση του ελληνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health ecosystem), με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων
 • δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στον υγειονομικό τομέα
 • ενημερώνει τους φορείς και τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, για την αξία, τις εφαρμογές και τη δυναμική της ηλεκτρονικής υγείας
 • ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής
 • προάγει διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς ιατρικής πληροφορικής. 

Το μέλλον της υγείας είναι εδώ! Σημαντικοί εκπρόσωποι του υγειονομικού τομέα, ειδικοί της ψηφιακής τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής υγείας, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. θα καλύψουν ευρύ φάσμα θεμάτων, που αφορούν:

 • το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας, 
 • τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, 
 • τη διαλειτουργικότητα και την πιστοποίηση 
 • την κλινική διαχείριση νοσημάτων & την υγιή γήρανση 
 • το ελληνικό και ευρωπαϊκό οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας 
 • τις ηλεκτρονικές εφαρμογές διαχείρισης του φαρμάκου 
 • τις πηγές χρηματοδότησης της καινοτομίας 

eHealth FORUM 2015 eHealth: μονόδρομος για καλύτερη Υγεία 30 & 31 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την 1η Ανακοίνωση για το Φόρουμ και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: eHealth Forum, ehealthforum@mind-work.gr, MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS LTD, M. BOTSARI 10, 14561, KIFISSIA, ATHENS, ATTIKI 14561, Greece