1/5/15

Δημόσια διαβούλευση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»


Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με τον τίτλο:

«Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης, στόχος της Κ.Υ.Α είναι να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανασφάλιστων στην υγειονομική περίθαλψη, στη φαρμακευτική κάλυψη και στις εργαστηριακές εξετάσεις.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 11/5/2015 στις 14:00.


 • 0 ΣχόλιαΆρθρο 01: Δημόσιες Δομές παροχής Υπηρεσιών Υγείας στους κατόχους Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου
 • 1 ΣχόλιοΆρθρο 02: Καθορισμός δικαιούχων
 • 4 ΣχόλιαΆρθρο 03: Κατηγορίες δικαιούχων
 • 2 ΣχόλιαΆρθρο 04: Δικαιολογητικά για την έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου
 • 0 ΣχόλιαΆρθρο 05: Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας
 • 1 ΣχόλιοΆρθρο 06:Διαδικασία έκδοσης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου
 • 0 ΣχόλιαΆρθρο 07: Μορφή, περιεχόμενο και ισχύς του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου
 • 0 ΣχόλιαΆρθρο 08: Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων
 • 1 ΣχόλιοΆρθρο 09: Παροχές στους δικαιούχους Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου
 • 2 ΣχόλιαΆρθρο 10: Τελική διάταξη
 • Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το Σχέδιο της κοινής Υπουργικής Απόφασης από ΕΔΩ.

  Πηγή

  Υπουργείο Υγείας - Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων