27/10/14

Παγκόσμια πρωτοτυπία της Ελλάδας στη διακίνηση νοσοκομειακών φαρμάκων


Η ΠΕΦΝΙ κοινοποίησε Δελτίο Τύπου για τον τρόπο χορήγησης αποκλειστικά νοσοκομειακών φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς για ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.

Δελτίο Τύπου 

Οι μνημονιακές υποχρεώσεις των τελευταίων χρόνων ανέδειξαν τον κομβικό ρόλο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. στην περιφρούρηση της δημόσιας υγείας και στη μείωση της νοσοκομειακής Φαρμακευτικής δαπάνης.
 
Oι επαναλαμβανόμενες οριζόντιες περικοπές των προϋπολογισμών σε συνδυασμό με υπουργικές αποφάσεις (3457/ΦΕΚ β 64/16-1-14, & 12449/ ΦΕΚ 256Β /7-2-14) και εγκυκλίους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φ36/7 22/1/14, Φ36/31 26/2/14), του οποίου ο χαρακτήρας είναι πλέον «ασφαλιστικός οργανισμός», οδήγησαν - με γεωμετρική αύξηση τον τελευταίο κυρίως χρόνο - τις διοικήσεις των νοσοκομείων, να παραπέμπουν τους ασθενείς τους στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την προμήθεια των φαρμάκων του Πίνακα 1Α του Ν.3816/2010 (ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ) υποχρεώνοντας παράλληλα τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς σε αναγραφή του «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ», στις συνταγές.

Οι φαρμακοποιοί που υπηρετούν στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ανέκαθεν και ιδιαιτέρως μετά την έκδοση των ανωτέρω εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ και την κοινοποίηση τους στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω των Υ.Π.Ε., εξέφρασαν και συνεχίζουν να καταθέτουν την αγωνία τους, αναφορικά με την απρόσκοπτη φαρμακευτική κάλυψη των νοσοκομειακών ασθενών, εισηγούμενοι στις διοικήσεις την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

Παράλληλα έχουν κατ’ επανάληψη επισημάνει την υποχρέωση της πολιτείας για την έγκαιρη παροχή των απαραίτητων κονδυλίων στα νοσοκομεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των ασθενών αυτών με τις απαιτούμενες υψηλού κόστους θεραπείες. Είναι γνωστό ότι τα φάρμακα που χορηγούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικά ευπαθή. Οπότε, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι η θεραπεία θα γίνει εντός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, χωρίς ταλαιπωρία των ασθενών, και με ένα σύστημα άμεσης, ποιοτικής και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής παροχής για όλους.

Δυστυχώς, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως ασφαλιστικός οργανισμός, αντί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, εξοφλώντας έγκαιρα τα νοσοκομεία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα φάρμακα, συμμετέχει στην κατάφορη παραβίαση διεθνών προτύπων που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης.

Έτσι, στη παρούσα φάση, προτείνει, αποδέχεται και ανακοινώνει την διακίνηση αυτών των φαρμάκων, μέσω «υπαλλήλων» των νοσοκομείων, χωρίς την απαραίτητη φυσική εμπλοκή του μοναδικού -βάσει του νομού- υπευθύνου για τη διαχείριση των νοσοκομειακών φαρμάκων, δηλαδή του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού.

Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, από την εκτός διεθνών προτύπων, διακίνηση επικίνδυνων και ιδιαιτέρως ευπαθών φαρμάκων (πχ κυτταροστατικά, βιολογικοί παράγοντες κλπ.), θα επιβαρύνει μακροπρόθεσμα τη φαρμακευτική δαπάνη, καθώς σκευάσματα, που υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη περισσότερων του ενός ασθενών, μέσω των μονάδων κεντρικής διάλυσης, με την παραπάνω πρακτική του ΕΟΠΥΥ, σπαταλούνται ασκόπως.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, απευθυνόμενη στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ζητά να μεριμνήσει έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την τήρηση και εφαρμογή της νομοθετικά κατοχυρωμένης διαδικασίας του Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών όλων των νοσηλευόμενων ασθενών στα Δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διαφύλαξη των δημόσιων πόρων.

Οι Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί με τη δουλειά μας παραμένουμε υποστηρικτές ενός συστήματος που έχει στόχο την εξυπηρέτηση και περίθαλψη των ασθενών, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ

23/10/14

Τα φάρμακα αποκλειστικής νοσοκομειακής χρήσης πρέπει να χορηγούνται στους ασθενείς των νοσοκομείων από τα φαρμακεία των νοσοκομείων


Στην ιστοσελίδα  Ygeia360.gr αναρτήθηκαν δύο κείμενα του συντάκτη Β. Βενιζέλου τα οποία αναφέρονται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ και αφορά τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης.

Στο πρώτο δημοσίευμα τονίζεται ότι αναστάτωση και ιδιαίτερο εκνευρισμό έχει προκαλέσει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στον ίδιο τον υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη η ανακοίνωση της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για την διαχείριση των... νοσοκομειακών ασθενών και των ακριβών φαρμάκων τους!
Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του ygeia360.gr, ο Μάκης Βορίδης έσπευσε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου να καλέσει το προεδρείο της Πανελληνίας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) σε συνάντηση στο γραφείο του για την ερχόμενη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ενώ η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ Δέσποινα Μακριδάκη υπογραμμίζει στο ygeia360.gr ότι

"θα εξηγήσουμε στον κ. υπουργό Υγείας κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεται η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ: Θα του εξηγήσουμε ότι, με αυτήν την απόφαση - ανακοίνωσή του, ο ΕΟΠΥΥ παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα στην χορήγηση των φαρμάκων αποκλειστικής νοσοκομειακής χρήσης, καθώς και ότι μόνον οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί έχουν την δυνατότητα να προστατεύσουν με τον πιο ορθολογικό τρόπο την σχετική δαπάνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται!".

Στο δεύτερο δημοσίευμα αναφέρεται ότι την έκπληξη, αλλά και την αγανάκτησή της σχετικά με την ανακοίνωση της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου την οποία εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για την δήθεν διευκόλυνση των νοσοκομειακών ασθενών στην προμήθεια των ακριβών φαρμάκων τους από τα... φαρμακεία του Οργανισμού, εκφράζει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο ygeia360.gr η πρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) Δέσποινα Μακριδάκη. Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Μακριδάκη τονίζει δηκτικά στο ygeia360.gr:

"Οφείλει να γνωρίζει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δεν αποτελούν το delivery του ΕΟΠΥΥ! Πρόκειται για μία απαράδεκτη ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, η οποία δεν αντιλαμβάνεται ότι τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει το 'δια χειρός φαρμακοποιού', καθώς και την υποχρέωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας να λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεδειγμένα επιστημονικώς, δηλαδή τα φάρμακα αποκλειστικής νοσοκομειακής χρήσης να χορηγούνται στους ασθενείς των νοσοκομείων από τα φαρμακεία των ιδρυμάτων, για πολλούς και πολύ συγκεκριμένους λόγους, για τους οποίους η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αποδεικνύει ουρανομήκη και επικίνδυνη άγνοια! Λυπάμαι!".
Επίσης στην ιστοσελίδα virus.com αναρτήθηκε ανάλογο άρθρο στο οποίο αναφέρεται ότι τη σφοδρή αντίδραση των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τη διάθεση των φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης.

Για μονομερή απόφαση και ελληνική πρωτοτυπία, κάνει λόγο στο Virus η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), Δ. Μακριδάκη.

«Αποφάσισαν για εμάς και την ασφάλεια των ασθενών μας χωρίς καν να ερωτηθούμε»,

ξεκαθαρίζει η κ. Μακριδάκη, που τονίζει πως όχι μόνο δεν συμμετείχαν σε καμία συζήτηση αλλά δεν ενημερώθηκαν καν από τον ΕΟΠΥΥ, πριν την έκδοση της σημερινής ανακοίνωσης! Μάλιστα, δεν έχουν καν καταφέρει να συναντηθούν με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Δ. Κοντό.

Βάσει της απόφασης του Οργανισμού, όλα τα σχετικά παραστατικά και εξουσιοδοτήσεις ασφαλισμένων θα μπορούν να προσκομίζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ από υπάλληλο των δημόσιων νοσοκομείων. Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΠΕΦΝΙ τα νοσοκομειακά φάρμακα τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως διατίθεται και χρησιμοποιούνται μόνο από τα νοσοκομεία.

«Τέτοιου είδους δομές δεν υπάρχουν πουθενά. Πρόκειται για ελληνική πρωτοτυπία κα μονομερή απόφαση. Ας μας καλέσουν να βρούμε μια πραγματική λύση»,

σημείωσε και ξεκαθάρισε πως ο κλάδος δεν πρόκειται να μετατραπεί σε delivery του ΕΟΠΥΥ. Όπως εξηγεί, τα φάρμακα που προορίζονται για νοσοκομειακή χρήση είναι αποκλειστική ευθύνη του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού. Επιπλέον, η κ. Μακριδάκη εκτιμάει ότι με αυτή την απόφαση δεν διασφαλίζεται η προσβασιμότητα του ασθενή στο φάρμακο. Κυρίως όμως δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των σκευασμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ούτε πόροι εξοικονομούνται.

«Θα υπάρξει κόστος αφού ένας άνθρωπος του νοσοκομείου δεν θα αξιοποιείται στη δουλειά για την οποία προορίζεται αλλά θα κληθεί να ασχολείται αποκλειστικά με τον ΕΟΠΥΥ»,

σημείωσε. Ταυτοχρόνως, στο δημόσιο νοσοκομείο, χάρη στη δυνατότητα που προσφέρει η κεντρική χορήγηση, εξοικονομούνται αξιόλογα ποσά.

«Η παραγγελία, η αγορά και η χορήγηση γίνεται με ατομική συνταγή. Πως θα γίνεται το registry και σε περίπτωση λάθους θα επιστρέφονται τα φάρμακα;»,

διερωτάται μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ. Τα ερωτήματα που θέτουν οι Νοσοκομειακοί Γιατροί είναι πολλά και, λόγω της έλλειψης ενημέρωσης από τον ΕΟΠΥΥ, είναι μάλλον και αναπάντητα.

Στο επίμαχο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ αναφέρεται ότι:

"Με κύριο στόχο την μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών και την ασφαλέστερη διακίνηση των φαρμάκων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε για τα νοσοκομειακής χρήσης φάρμακα να μην απαιτείται η παρουσία των ασθενών στα φαρμακεία του Οργανισμού. 
Στην απόφαση προβλέπεται η δυνατότητα να προσκομίζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ από υπάλληλο των δημόσιων νοσοκομείων, σε συμφωνημένες ημέρες και ώρες, όλα τα σχετικά παραστατικά (συνταγές, γνωματεύσεις, φωτοτυπίες των βιβλιαρίων υγείας) παράλληλα με εξουσιοδοτήσεις ασφαλισμένων, προκειμένου να γίνεται ομαδική εκτέλεση των συνταγών, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. 
Να σημειωθεί ότι η εκτέλεση συνταγών κρατικών νοσοκομείων με φάρμακα νοσοκομειακής μόνο χρήσης, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης του νοσοκομείου και δήλωση στέρησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων επί της συνταγής. 
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η καλύτερη διακίνηση των φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς τα δημόσια νοσοκομεία. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. "

Πηγές

ygeia360.gr
virus.com

5ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας στην Ερμούπολη


Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 5ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά στη Σύρο, την Αρχόντισσα των Κυκλάδων.

Στόχος της φετινής συνάντησης – θεσμού, είναι να συμβάλει στην ανάδειξη βέλτιστων εργαλείων πρόσβασης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες υγείας και παιδείας, μέσω της πρόληψης και της προαγωγής υγείας.

Η συνέργεια όλων των πυλώνων της κοινωνίας για την διεξαγωγή της συνάντησης αυτής, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, η εκπαίδευση σε όλο το εύρος της, τα δίκτυα και οι κοινωνικοί φορείς του τόπου, αποτελεί για τους συνδιοργανωτές συμβολική και ουσιαστική πράξη, καθώς η πρόληψη και η προαγωγή υγείας αποτελεί θέμα που η υλοποίησή του διαπερνά όλο τον κοινωνικό ιστό και δεν αφορά αποκλειστικά τον τομέα της υγείας.

Η σπανιότητα των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, παρότι δυσχεραίνει τις προσπάθειές μας, δεν παύει να αποτελεί αφ’ ενός μεν κίνητρο συνεργασίας και προσφοράς και αφ’ ετέρου παράγοντα αδιάλειπτης αναζήτησης τρόπων διατήρησης και βελτίωσης της υγείας των πολιτών, που σχετίζονται πρωτίστως με την πρόληψη και δευτερευόντως με τη θεραπεία.

Ολοκληρώνοντας τις διεργασίες του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου, επιδίωξη της επόμενης ημέρας είναι η υλοποίηση τριών πιλοτικών προγραμμάτων προσυμπτωματικών ελέγχων στον πληθυσμό της Σύρου, που αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, στην πρόληψη του καρκίνου του προστάτη αδένα και στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, τα οποία στη συνέχεια σκοπεύουμε να επεκτείνουμε και στις υπόλοιπες Κυκλάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες που με την παρουσία τους στο συνέδριο μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Επίσης, θερμές ευχαριστίες ανήκουν στους εκλεκτούς επιστήμονες και ειδικούς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και με τις παρουσιάσεις τους θα οριοθετήσουν το πλαίσιο των ενεργειών πάνω στο οποίο πρέπει να εργαστούμε και τέλος την Οργανωτική Επιτροπή, τους χορηγούς, τους εθελοντές και όλους τους φορείς και συλλόγους που συνέβαλλαν στην υλοποίηση της συνάντησης αυτής.

Εύχομαι η παρούσα εκδήλωση να αποδώσει τα αναμενόμενα στην κοινωνία της Σύρου και των Κυκλάδων.

Γιάννης Πετράκης
Διοικητής Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Γιάννης Πετράκης, Διοικητής διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Τροπολογία για την παράταση της θητείας των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου σε φορείς του Υπουργείου Υγείας


Κατατέθηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις

τροπολογία για την:

1.Παράταση της θητείας των υπηρετούντων κατά την 31.12.2013, καθώς και όσων υπηρετούν ή θα υπηρετούν μέχρι την 31.12.2014 Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες.

2. Παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού του α. 10 του ν. 3329/05, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών.

3.Απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας από αποφοίτους, κατά τα έτη 1993 μέχρι και 2013, της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

4.Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και κατάταξης σε θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ, των ιατρών που προέρχονται από υπηρεσίες υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την τροπολογία στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Βουλή των Ελλήνων

22/10/14

«Στερούμεθα»... στα νοσοκομεία


Στην εφημερίδα "Καθημερινή" δημοσίευσε άρθρο η Δημοσιογράφος κ. Πέννυ Μπουλουτζά στο οποίο αναφέρεται και περιγράφεται το πρόβλημα που υπάρχει στα νοσοκομεία με την τακτική του "Στερούμεθα" στην εκτέλεση συνταγών φαρμάκων.

Στο άρθρο τονίζεται ότι για είκοσι ασθενείς με τη νόσο Gausher που παρακολουθούνται από ειδική μονάδα στο νοσοκομείο Λαϊκό, η ενδοφλέβια θεραπεία στην οποία πρέπει να υποβάλλονται ανά 15νθήμερο προϋποθέτει να μεταβούν σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, να λάβουν τα φάρμακα που είναι μόνο για νοσοκομειακή χρήση και να τα μεταφέρουν με δική τους ευθύνη στο νοσοκομείο. Και αυτό διότι το φαρμακείο του νοσοκομείου δεν τα έχει. Ετσι, βάζει την ένδειξη «στερούμεθα» στη συνταγή και παραπέμπει τους ασθενείς σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

Την ίδια διαδικασία, που περιγράφει η πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με σπάνια κληρονομικά και λυσοσωμικά νοσήματα «Η Αλληλεγγύη» κ. Αικατερίνη Θεοχάρη, πρέπει να ακολουθήσουν πλέον χιλιάδες ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας σε σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της χώρας, καθώς το «στερούμεθα» αποτελεί μία πρακτική σε έξαρση το τελευταίο διάστημα λόγω της εξάντλησης των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, τα οποία έχουν βρει ως λύση να μεταθέτουν τη δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ προσωρινά (συμψηφίζεται με τα χρέη του ΕΟΠΥΥ).

Το αποτέλεσμα, όμως, είναι η μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών που σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται από την επαρχία για τη θεραπεία τους, ενώ τίθεται σαφώς και ζήτημα ασφάλειας των ιδιαίτερα ακριβών φαρμάκων που συνήθως χρειάζονται ειδικές συνθήκες φύλαξης / μεταφοράς. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην «Κ» η κ. Θεοχάρη, έχει συμβεί ακόμη και κλοπή φαρμάκου από άγνωστο που άρπαξε την τσάντα ασθενούς.

«Tα περισσότερα νοσοκομεία χρησιμοποιούν σήμερα το “στερούμεθα” σε κάποιο βαθμό», επισημαίνει στην «Κ» η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κ. Δέσποινα Μακριδάκη. Σύμφωνα με την ίδια, το 2013 το κόστος των νοσοκομειακών φαρμάκων που χορηγήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ λόγω της ένδειξης «στερούμεθα» ανήλθε στα 130.000.000 ευρώ.

«Σε όλη την Ευρώπη ο ρόλος των νοσοκομείων είναι να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών τους για τα νοσοκομειακά φάρμακα. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει καταστρατηγηθεί», επισημαίνει η κ. Μακριδάκη και εξηγεί ότι «αυτό ξεκίνησε από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, που για λόγους οικονομίας έστελναν τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ και ακολούθησαν και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ λόγω των οριζόντιων περικοπών των προϋπολογισμών».

Γι’ αυτήν την αλλαγή πλεύσης διαδικασιών η κ. Μακριδάκη κατηγορεί το υπουργείο Υγείας, το οποίο, όπως τονίζει, «οφείλει να επαναφέρει την τάξη».

Τη θεσμική παρέμβαση του υπουργού Υγείας ζητούν και οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά - λυσοσωμικά νοσήματα ώστε τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης να διατίθενται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

Πηγές του υπουργείου Υγείας μιλώντας στην «Κ» παραδέχονταν ότι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα λόγω του ότι πλησιάζουμε στο τέλος του έτους και εξαντλούνται οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης των πιστώσεων.

Πηγή
Kathimerini.gr

20/10/14

Επιστημονική Εκδήλωση «Η θεραπεία του καρκίνου … υπόθεση όλων μας»


Επιστημονική Εκδήλωση «Η θεραπεία του καρκίνου … υπόθεση όλων μας» θα πραγματοποιηθεί 12-14 Δεκεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Η Εκδήλωση διοργανώνεται από την Ογκολογική Κλινική του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης και την Επιστημονική Ένωση Υγειονομικών Προερχομένων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων, η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων και συνδυασμών, παράλληλα με τη ραγδαία πρόοδο στον τομέα της μοριακής βιολογίας και της γενετικής, καθιστούν επιτακτική την διαρκή επιμόρφωση όλων όσων αντιμετωπίζουν ασθενείς που πάσχουν από νεοπλασματικά νοσήματα. Ο αγώνας κατά του καρκίνου είναι υπόθεση που μας αφορά όλους. Ένας αγώνας που απαιτεί την κινητοποίησηκαιενεργόσυμμετοχήτωνγιατρώνόλωντωνειδικοτήτων,των νοσηλευτών, των ειδικών θεραπευτών που ασχολούνται με την ανακουφιστική και υποστηρικτική αγωγή, των εκπαιδευμένων εθελοντών και όλων εκείνων που καθημερινά αγωνίζονται για την επιβίωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο.

Οι θεματικές ενότητες της εκδήλωσης περιλαμβάνουν στρογγυλές τράπεζες και διακεκριμένες διαλέξεις για τους καρκίνους του μαστού, του πνεύμονα, του γαστρεντερικού και ουρογεννητικού συστήματος, την εξέλιξη των ογκολογικών φαρμάκων, την αντιμετώπιση των επιπλοκών από τη νόσο και τη θεραπεία και την ψυχοκοινωνική διάσταση του καρκίνου.

Για πρώτη φορά στη χώρα θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια εξοικείωσης των επαγγελματιών υγείας σε εναλλακτικές - συμπληρωματικές τεχνικές, για τις οποίες υπάρχει σημαντική επιστημονική τεκμηρίωση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, στα πλαίσια της ενοποιημένης (integrative) ογκολογίας.

Στα πλαίσια της επιστημονικής εκδήλωσης, θα φιλοξενηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2014 και η ημερίδα της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), με θέμα «Ο ρόλος της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας στη θεραπεία του ογκολογικού ασθενούς: Από την έρευνα στην καθημερινή κλινική πράξη».

Παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ για το Πρόγραμμα και ΕΔΩ για τη Φόρμα Συμμετοχής.

Πηγή

Global events

16/10/14

Τα 31 έργα που χρηματοδοτούνται από το 2ο Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Το βιβλίο συγκεντρώνει τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια Gastein και EUPHA.

Σε αυτό το έντυπο έχουν συγκεντρωθεί 31 έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσιάστηκαν στο κοινό σε μια επιστημονική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υγείας Gastein 2014 και στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Υγείας 2014.

 
Πηγή

Public health Newsletter

12/10/14

Ρύθμιση τιμολόγησης φαρμάκων και επιστροφών rebate


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αρ. 2243/18-08-2014) η Απόφαση που αφορά τη ρύθμιση τιμολόγησης των φαρμάκων και ανακοινώθηκε και διευκρινιστική εγκύκλιος (με το χαρακτηρισμό μάλιστα "Εξαιρετικά Επείγον" του ΕΟΠΥΥ.

 
 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: αφού κανένα νοσοκομείο δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσει το 1,5% (πωλήσεις έως 2.500.000 ευρώ για 3μηνιαία χορήγηση φαρμάκου) γιατί δεν μπαίνει από την αρχή ώστε να γίνουν απλές οι διαδικασίες ?

Πηγές

Εθνικό Τυπογραφείο
ΕΟΠΥΥ

5/10/14

Ημερίδα στα Χανιά για τις Σπάνιες Παθήσεις και τα Ορφανά Φάρμακα


Η Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων & Ορφανών Φαρμάκων, διοργανώνει Ημερίδα για τις Σπάνιες Παθήσεις και τα Ορφανά Φάρμακα στα Χανιά.

Η Ημερίδα είναι υπό την Αιγίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων.

Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου 2014
Τόπος: Ξενοδοχείο ΑΚΑΛΗ, Χανιά 

Πληροφορίες: Ανδριάνα Βαρύγιαννη, τηλ.: 210 6516988, 210 6533770Πηγή

ΕΕΣΠΟΦ

2/10/14

Η Άσκηση της Ιατρικής στο Πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια


Η Διημερίδα με θέμα: «Η Άσκηση της Ιατρικής στο Πλαίσιο της Π.Φ.Υ. στην Περιφέρεια», λαμβάνει χώρα στο Αγρίνιο 3-5 Οκτωβρίου 2014, στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση γίνεται με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και των Ιατρικών Συλλόγων Ευρυτανίας, Μεσολογγίου, Πρέβεζας και της Ιατρικής Εταιρείας Άρτας.

Σκοπός αυτής της πρώτης συλλογικής προσπάθειας είναι και η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους επιστήμονες και επαγγελματίες της υγείας που υπηρετούν στις διάφορες βαθμίδες της, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι ανάγκες του συνόλου των πολιτών μιας περιοχής, σε υπηρεσίες υγείας, στο μέτρο του δυνατού.


Πηγή

http://www.vitacongress.gr/

Η Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Νομοθεσία σε μια ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης


Η EudraLex V29 μπορεί να χρησιμοποιηθεί off-line με μία μηχανή αναζήτησης. Όλα τα έγγραφα είναι σε pdf μορφή και χωρίς προστασία.

Για μια μη-εμπορική χρήση, η EudraLex V29 μπορεί να αντιγραφεί, από κοινού και τα έγγραφα μπορούν να εκτυπωθούν.

Πώς να προχωρήσετε; 

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο V29 Σεπτεμβρίου 2014 zip από ΕΔΩ.

Για PC ή MAC χρήστη: 

Αποσυμπιέστε το αρχείο οπουδήποτε: σε ένα USB, dvd rom, ένα φορητό σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας, σε ένα διακομιστή να μοιραστεί κλπ.
Με το πρόγραμμα περιήγησής σας (Explorer, Firefox, Safari, Chrome...), ανοίξτε το αρχείο index.html και μπορείτε να δείτε και να κάνετε έρευνα σε όλη την φαρμακευτική νομοθεσία.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα (το περιεχόμενο της  EudraLex V29 ή τη δημιουργία), παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail στο sanco-pharmaceuticals-D5@ec.europa.eu

Πηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου της ΠΕΦΝΙ στο Λουτράκι, 10-12 Οκτωβρίου 2014


Ανακοινώθηκε το τελικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου της ΠΕΦΝΙ που θα διοργανωθεί στο Λουτράκι, 10-12 Οκτωβρίου 2014. 

Το θέμα του Σεμιναρίου είναι:

Κάνοντας τη Διαφορά μέσω Ηγετικής Καθοδήγησης και ορθού Management

Είναι Βασισμένο στο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΕΑΗΡ)EAHP ACADEMY SUMMIT- BEAM 2012, “Making the difference through leadership and management” που διοργανώθηκε στο Dusseldorf της Γερμανίας.

Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα, ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ