31/8/14

Σύνδεση της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ με την φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια Απόφαση του Υπουργού Υγείας για το clawback στην οποία επιχειρείται σύνδεση για πρώτη φορά της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ με την φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι επιπλέον από το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, αφαιρείται πιθανή υστέρηση της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων ΕΣΥ, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Για τον λόγο αυτό, καθιερώνεται ενημέρωση από την Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ για το ύψος του ποσού υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, έως τις 10 Αυγούστου για το πρώτο εξάμηνο του έτους και έως τις 10 Μαρτίου (του επομένου έτους) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, υπολογίζεται ανά εξάμηνο η τελική υπέρβαση από το στόχο. Το ποσό αυτό, επιμερίζεται ανά φαρμακευτική εταιρεία με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία, υπολογίζεται από τον ΕΟΠΥΥ από τα πραγματικά στοιχεία εξαμήνου του ΕΟΠΥΥ και των συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σάρωσης συνταγών και αφορούν φάρμακα που αποδεδειγμένα έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ. Με βάση τα πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων φαρμάκων, υπολογίζεται η συνολική δαπάνη των φαρμάκων κάθε εταιρείας και από αυτή προκύπτει το μερίδιο της στην δαπάνη του ΕΟΠΥΥ.

Φαρμακευτικές που δεν έχουν συναλλαγές με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, εφόσον υπάρχουν υπερβάσεις, μπορούν να συμψηφίζουν τα σχετικά ποσά με απαιτήσεις τους από νοσοκομεία του ΕΣΥ, έναντι νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ, μπορεί να δίνει φάρμακα από τα φαρμακεία του, και στα δημόσια νοσοκομεία, αντί της πληρωμής νοσηλίων των ασφαλισμένων του προς τα νοσοκομεία αυτά.

Συμψηφισμός είναι δυνατόν να γίνει και με απαιτήσεις φαρμακευτικών από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, για φάρμακα, έναντι νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Απόφαση στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, τεύχος Β', αριθμός φύλλου 2243, 18 Αυγούστου 2014 και μπορείτε να την μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγές

Iatronet
Δι@ύγεια

27/8/14

Ενημερωτική συνάντηση για συμμετοχή σε αποστολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα


Οι εθελοντές πεδίου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα παρέχουν ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια σε πληθυσμούς που υποφέρουν από ένοπλες συρράξεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την ιατρική φροντίδα ή έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή.

Περίπου 3.000 διεθνείς εθελοντές ενώνουν κάθε χρόνο τις δυνάμεις τους με το τοπικό προσωπικό για να βοηθήσουν συνανθρώπους μας που κινδυνεύουν. Προσφέρουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και την πρακτική τους εμπειρία σε περισσότερες από 60 χώρες. Συχνά ζουν και εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες. Το έργο είναι σκληρό και απαιτητικό αλλά η ανταμοιβή τεράστια.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα χρειάζονται επαγγελματίες υγείας αλλά και επαγγελματίες από άλλους τομείς που καλύπτουν θέσεις τεχνικής υποστήριξης και συντονισμού.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουν πρόσκληση για την επόμενη ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνεται κάθε μήνα στα γραφεία τους στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής σας στις αποστολές τoυς, τις προϋποθέσεις, τα συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης αλλά και τις παροχές.

Επίσης, είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την οργάνωση και να λύσετε όλες σας τις απορίες για τον τρόπο λειτουργίας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Η επόμενη μηνιαία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στις 17.00 στην οδό Ξενίας 15, Τ.Κ. 115 27 (πλησίον πλ. Μαβίλη).

Για επικοινωνία: Τηλέφωνο: 210 5200500, Φαξ: 210 5200503.

Πηγή

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

21/8/14

Φάρμακα για σπάνιες παθήσεις που εισάγει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)


To IΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας) εισάγει φάρμακα για ασθενείς με σπάνιες παθήσεις που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, αλλά κυκλοφορούν σε άλλες χώρες, κυρίως σε Ε.Ε και ΗΠΑ.

Στους παρακάτω καταλόγους περιέχονται τα ορφανά φάρμακα που εισάγονται από το ΙΦΕΤ.
Στον κατάλογο αυτό περιέχονται τα ορφανά φάρμακα (κατά ΕΜΕΑ) που εισάγονται από το ΙΦΕΤ ταξινομημένα κατά δραστική ουσία με πληροφορίες για το κάθε προϊόν (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος -spc)
Στον κατάλογο αυτό περιέχονται τα ορφανά φάρμακα (κατά FDA) που εισάγονται από το ΙΦΕΤ ταξινομημένα κατά δραστική ουσία με πληροφορίες για την εγκεκριμμένη ένδειξη.
τι είναι τα ορφανά φάρμακα, διαδικασίες χαρακτηρισμού κλπ

Χρήσιμες πληροφορίες
Χρήσιμες διασυνδέσεις 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός αξιολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων (ΕΜΕΑ)
Orphanet: The portal for rare diseased and orphan drugs 
Office of Orphan Drugs Development (FDA) 
Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων

Επικοινωνία με το ΙΦΕΤ:
τηλ. 213 2002456 - 213 2002478 - 213 2002424 - 213 2002475
fax 210 6039640
e-mail medicine@ifet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ΕΔΩ.

Πηγή

ΙΦΕΤ

20/8/14

Τα Δημόσια Νοσοκομεία παραπαίουν λόγω υποχρηματοδότησης


Με αφορμή ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών σχετικά με ελλείψεις φαρμάκων στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) επανέρχεται και τονίζει εκ νέου ότι :

“Η χορήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων είναι η αναγκαία συνθήκη προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η φαρμακευτική κάλυψη των νοσηλευόμενων ασθενών για το υπόλοιπο του 2014.

Η ευρέως εφαρμοζόμενη πρακτική των διοικήσεων των νοσοκομείων με την παραπομπή των ασθενών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για προμήθεια των “Νοσοκομειακών τους Θεραπειών” μπορεί να βοηθά τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων να παρουσιάζουν “μειωμένη” τη φαρμακευτική δαπάνη, επί της ουσίας όμως αφενός δημιουργεί ψευδή εικόνα (αφού απλά η νοσοκομειακή δαπάνη μετακυλείει στον ΕΟΠΥΥ), αφετέρου ταλαιπωρεί επιπλέον τους ήδη επιβαρημένους -λόγω της νόσου- ασθενείς.

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας οφείλει να υποστηρίζει τον ασθενοκεντρικό του χαρακτήρα και να τον αποδεικνύει όχι με τις “απαίδευτες” μειώσεις των φαρμακευτικών κονδυλίων, αλλά με την εφαρμογή αξιόπιστων διαδικασιών ελέγχου & ορθολογιστικών μέτρων διαχείρισης όπως είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, το νοσοκομειακό συνταγολόγιο, η εφαρμογή της κλινικής φαρμακευτικής, η πλήρης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενή και ο διαχωρισμός της δαπάνης των φαρμάκων υψηλού κόστους των εξωτερικών ασθενών από τον προϋπολογισμό της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Εφαρμογή δηλαδή διαδικασιών και μέτρων που επανειλημμένα η ΠΕΦΝΙ έχει προτείνει στους αρμόδιους φορείς αλλά έως τώρα δεν έχουν εισακουστεί.

Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί -παρά τη δραματική υποστελέχωση του κλάδου- είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την προάσπιση της δημόσιας περίθαλψης, αγωνιούμε όμως για την εξέλιξη της υφιστάμενης κατάστασης στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ”.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση της ΠΕΦΝΙ και ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ

Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισµών φαρµάκων του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ), του Υπουργείου ΥγείαςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2094-τεύχος Β', 31 Ιουλίου 2014, η Υπουργική Απόφαση για την Επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισµών φαρµάκων του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας. 

Με την απόφαση αυτή καθίσταται κεντρικός ο ρόλος της ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας) και αναφέρεται ότι έχει επανειληµµένως διαπιστωθεί αδυναµία προµηθευτών (µοναδικών µειοδοτών) να τηρήσουν το σύνολο των συµβατικών τους υποχρεώσεων µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η οµαλή ροή προµήθειας φαρµάκων προς τα Νοσοκοµεία της χώρας. 

Για την εκτέλεση των εγκεκριµένων Προγραµµάτων Προµηθειών Φαρµάκων εφεξής θα διενεργούνται διαγωνισµοί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Π.∆. 118/2007, σε συνδυασµό µε το Π.∆. 60/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο τύπος του διαγωνισµού, η διάρκεια της σύµβασης καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την υλοποίησή του, θα καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), ανάλογα µε την δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και την µορφή χορήγησης του κάθε φαρµάκου, σε συνδυασµό µε το πλήθος των προµηθευτών που περιλαµβάνονται στο εκάστοτε ∆ελτίο Τιµών του Ε.Ο.Φ. 

Ως φορέας διενέργειας εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 155/2013 (Α΄ 120), να διενεργεί σχετικούς διαγωνισµούς, από τα εκάστοτε Π.Π.Υ.Φ.Υ., κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν. 3580/2007. 

Ως Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών, η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας, δύναται µε σχετική απόφασή της, να ορίζει ως Φορέα διενέργειας διαγωνισµών φαρµάκου, µια ή περισσότερες Υγειονοµικές Περιφέρειες, για το σύνολο ή µέρος δραστικών ουσιών, που συµπεριλαµβάνονται στα εκάστοτε Π.Π.Υ.Φ.Υ., κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας. Για τους Λοιπούς Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134), πλην των Φορέων Υγείας, στις περιπτώσεις που υπάρχει η αναγκαιότητα προµήθειας φαρµάκου, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσης απόφασης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, θα πραγµατοποιείται µε σχετική απόφαση της Επιτροπή Προµηθειών Υγείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις περί προµηθειών δηµοσίου, όπως κάθε φορά καθορίζονται µε ειδικό νόµο. ∆ιαγωνισµοί που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την δηµοσίευση της παρούσης ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το ΦΕΚ στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο

19/8/14

Οι σπάνιες παθήσεις στην Κρήτη


Η Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) στην προσπάθεια της να βοηθήσει τα μέγιστα στην ενημέρωση αναφορικά με τις σπάνιες παθήσεις σε όλη την Ελλάδα, διοργανώνει το 7ο Ετήσιο Συνέδριο της, στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2014, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην προσπάθεια της αυτή έχει συναντήσει την εξαιρετική συνεργασία της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με την υποστήριξη του Καθηγητή κ. Χρήστου Λιονή.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και απευθύνεται σε ασθενείς και τις οικογένειες τους, επιστήμονες, αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Μπορείτε να βρείτε το προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ΕΔΩ.

Για μία λίστα με τα ξενοδοχεία που μπορούν να διαμείνουν οι συμμετέχοντες σε ειδικές τιμές, κάντε κλικ ΕΔΩ.

Πηγή

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων

14/8/14

Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και στοιχεία του έτους 2013


Μια καταγραφή και ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο του φαρμάκου, δίνοντας παράλληλα βαρύτητα και στις παραμέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη δομή του κλάδου, περιλαμβάνει η έρευνα του ΣΦΕΕ «Η Φαρμακευτική Αγορά Στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2013», η οποία εκπονήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας του ΙΟΒΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και τις δαπάνες για υπηρεσίες υγείας ευρύτερα. 

Ειδικότερα, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 2,2 δις. ευρώ την περίοδο 2009-2012 και διαμορφώθηκε το 2013 στα 2,37 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να μειωθεί στα 1,94 δισ. ευρώ το 2014. Έτσι, το 2014 η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 60,5% σε σχέση με το 2009. Αντιστοίχως, η κατά κεφαλήν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε στα 214€ το 2013, από 456€ το 2009, ενώ αναμένεται περαιτέρω κάμψη το 2014, στα 183€, δαπάνη που είναι κατά 36% χαμηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, μείωση καταγράφηκε και στις δημόσιες δαπάνες υγείας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 49% την περίοδο 2009-2013, ενώ η εξωνοσοκομειακή δαπάνη και οι εργαστηριακές δαπάνες μειώθηκαν κατά 31% με αποτέλεσμα την αύξηση της δημόσιας ενδονοσοκομειακής δαπάνης στο 3,4% του ΑΕΠ το 2012.

Ευρύτερα, οι συνολικές δαπάνες υγείας, με βάση τα στοιχεία των Συστημάτων Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), εμφανίζονται μειωμένες το 2012 κατά -2,4 δισ. ευρώ, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ αντιστοιχούσαν στο 9,2% το 2012, με τον μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ να διαμορφώνεται στο 9,3%.

Το 2013 οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων διαμορφώθηκαν στα 5,29 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,3% σε σχέση με το 2012. Από το σύνολο των πωλήσεων φαρμάκων το 75% διοχετεύθηκε στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, έναντι 82% κατά μέσο όρο την περίοδο 2003-20121, ενώ το υπόλοιπο 25% προωθήθηκε στα Νοσοκομεία και Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ. Οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων κινήθηκαν ανοδικά μέχρι το 2009, ενώ το 2013 μειώθηκαν στα επίπεδα του 2005. Η μείωση των τιμών των φαρμάκων και τα υπόλοιπα μέτρα περιστολής της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, οδήγησαν τα τελευταία έτη σε σημαντική μείωση των πωλήσεων φαρμάκων. 

Στην Ελλάδα, η διείσδυση σε όγκο των προστατευμένων φαρμάκων (on-patent) βρίσκεται στο 11,6%, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές αγορές. Αντίθετα, οι τιμές των γενοσήμων είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και δεν απέχουν σημαντικά από τις τιμές των off-patent προϊόντων. Επιπρόσθετα, το μερίδιο των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), σε όρους αξίας, εμφάνισε μείωση το 2012 σε απόλυτα μεγέθη, ωστόσο το μερίδιο τους ως προς τις συνολικές πωλήσεις ενισχύθηκε στο 11,9%, έναντι 10,7% το 2011.

Η παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα το 2012, σε όρους αξίας (τιμές παραγωγού), ανήλθε στα 858 εκ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με το 2011 κατά 5,4% περίπου. Ο κλάδος εγχώριας παραγωγής φαρμάκων παρουσιάζει αυξανόμενη συμμετοχή στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, ενώ ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ η Ελλάδα καταλαμβάνει υψηλή θέση, όσον αφορά το μερίδιο της παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων ως προς τη συνολική βιομηχανική παραγωγή.

Το 2013 απασχολούνταν συνολικά 140.000 άτομα στο χώρο της υγείας, εκ των οποίων 13.600 άτομα, 31 ειδικοτήτων, στο στενό πυρήνα της παραγωγής φαρμάκου. Συνολικά το 2013 δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα 56 πολυεθνικές, 50 ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, 120 φαρμακαποθήκες, 27 συνεταιρισμοί φαρμάκων, 11.000 φαρμακεία και 26 Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, καθιστώντας τον κλάδο του φαρμάκου ζωτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος του κλάδου στη διαμόρφωση του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας,.

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές φαρμάκων το 2012 ανήλθαν στα 2,9 δισ. ευρώ και 964 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Σε σχέση με το 2011, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασαν μείωση κατά 10%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5% με αποτέλεσμα το έλλειμμα να συρρικνωθεί κατά 16%, ενώ σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκε στα -1,9 δισεκ. ευρώ, έναντι -3,1 δισεκ. ευρώ το 2009. Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας βρίσκεται στην 1η θέση έντασης επενδύσεων ανά εργαζόμενο (επενδύσεις προς προστιθέμενη αξία), μεταξύ των κλάδων μεταποίησης στην Ελλάδα.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την μελέτη στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

ΙΟΒΕ
BusinessNews

Νέο Δελτίο Τιμών φαρμάκων 12-8-2014


Από το Υπουργείο Υγείας με την Αρ. Πρ. 70055/12-08-2014 δημοσιεύθηκε το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (12/08/2014) με το οποίο καθορίζονται οι ανώτατες τιμές πώλησης που θα ισχύουν σε όλη την Επικράτεια.

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5% ενώ στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Το Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει:

1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18-08–2014 και για τις φαρμακαποθήκες από 28-08-2014.
2. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15-09-2014.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Δελτίο Τιμών από ΕΔΩ και την Υπουργική Απόφαση από ΕΔΩ.

Πηγή

Υπουργείο Υγείας

9/8/14

4o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΠΕΦΝΙ "Κάνοντας τη Διαφορά Μέσω Ηγετικής Καθοδήγησης και Ορθού Management"


Η ΠΕΦΝΙ, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων που αφορά μέρος των ειδικών σεμιναριακών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΑΗΡ Academy Summit - BEAM, (Biotechology, Evidence Based, Aspects of Compounding, Management), διοργανώνει το 4o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:

«Κάνοντας τη Διαφορά Μέσω Ηγετικής Καθοδήγησης και Ορθού Management»

που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «Poseidon Resort» στο Λουτράκι από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2014. 

Το Σεμινάριο αυτό εξελίσσεται σε δυόμιση (2 1/2) πλήρεις εκπαιδευτικές ημέρες υπό μορφή workshop και η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική, απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συναδέλφων (50).

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο να συμπληρώσουν το Έντυπο Συμμετοχής και να το αποστείλουν στην ΠΕΦΝΙ μέσω e-mail (pefni@ath.forthnet.gr) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Η ΠΕΦΝΙ καλύπτει για τα μέλη της που θα συμμετάσχουν τη μεταφορά από και προς την Αθήνα με πούλμαν, καθώς και την διαμονή με ημιδιατροφή.

Μπορείτε να δείτε την Ανακοίνωση και να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την Αίτηση Συμμετοχής, από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: ΠΕΦΝΙ

8/8/14

Κατατέθηκε στην Βουλή το Νομοσχέδιο που προβλέπει το καθολικό Σύστημα Αμοιβών των Νοσοκομείων (ΣΑΝ)


Την εισαγωγή καθολικού Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΣΑΝ) προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται το ΣΑΝ (Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων) στο χώρο της υγείας. Πρόκειται για ένα καθολικό σύστημα κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών.

Με τις προωθούμενες διατάξεις προβλέπεται πιλοτική φάση εφαρμογής του συστήματος σε επιλεγμένα νοσοκομεία από 1.6.2015 έως 31.12.2015, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία από 1.1.2016 έως 31.12.2016, καθώς και καθολική θέση σε ισχύ από την 1.1.2017.

Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά (γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας κλπ) προβλέπεται η καθιέρωση δια νόμου πρόσθετων οικονομικών ενισχύσεων. Για την κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων ορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας με το ΚΕΣΥ.

Με τις προωθούμενες διατάξεις θεσπίζεται υποχρέωση για αποστολή στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην ΕΣΑΝ ΑΕ (Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων ΑΕ) καθώς και υποχρέωση αποστολής αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία. Η ΕΣΑΝ ΑΕ μεριμνά για τη συλλογή των αντίστοιχων αρχείων κόστους νοσηλείας από ιδιωτικές κλινικές. Επίσης καθιερώνεται η υποχρέωση αποστολής σε τακτική βάση αρχείων ασθενών από τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία στην ΕΣΑΝ ΑΕ.

Η Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία, η ΕΣΑΝ ΑΕ, θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, θα υπάγεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ΔΕΚΟ και στις ρυθμίσεις περί ανωνύμων εταιρειών, θα τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του υπουργού Υγείας και έργο θα έχει τη δημιουργία, τη διαχείριση και επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (Σ.Α.Ν.)

Μπορείτε να δείτε και να μεταφορτώσετε το Σχέδιο Νόμου από ΕΔΩ.

Πηγές

Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Βουλή των Ελλήνων