30/3/14

Η Ηλεκτρονική Υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ποια είναι η διάγνωση;


«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση στον τομέα της υγείας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της. Αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την ψηφιακή τεχνολογία, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, να δώσουμε τη δυνατότητα στον ασθενή να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο, να κάνουμε αποτελεσματικότερη την υγειονομική περίθαλψη και να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία για περισσότερα χρόνια. Πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς τον σφυγμό των εξελίξεων!» – Νέιλι Κρους, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποια είναι η διάγνωση;

Σύμφωνα με δύο έρευνες σε νοσοκομεία επείγουσας νοσηλείας (αυτά που προορίζονται για ιατρική ή χειρουργική αγωγή και περίθαλψη μικρής διάρκειας) και μεταξύ γενικών ιατρών στην Ευρώπη, η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας αρχίζει να απογειώνεται, με το 60 % των γενικών ιατρών να χρησιμοποιούν εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας το 2013, δηλαδή κατά 50 % περισσότεροι σε σχέση με το 2007. Πρέπει, όμως, να γίνουν ακόμη πολλά.
Τα κυριότερα αποτελέσματα των ερευνών είναι:
 1. Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας στα νοσοκομεία είναι η Δανία (66 %), η Εσθονία (63 %), η Σουηδία και η Φινλανδία (62 % και οι δύο χώρες). Πλήρη στοιχεία για κάθε χώρα είναι διαθέσιμα ΕΔΩ
 2. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται περισσότερο για τις συνήθεις δραστηριότητες καταχώρισης και υποβολής στοιχείων παρά για κλινικές εφαρμογές, όπως η πραγματοποίηση ιατρικών γνωματεύσεων μέσω διαδικτύου (μόνον το 10% των γενικών ιατρών πραγματοποιούν γνωματεύσεις μέσω διαδικτύου).
 3. Σε ό, τι αφορά την ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων, οι Κάτω Χώρες έρχονται πρώτες (83,2%), ενώ η Δανία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (80,6 %) και το Ηνωμένο Βασίλειο την τρίτη (80,5 %).
 4. Ωστόσο, μόνο το 9 % των νοσοκομείων στην Ευρώπη επιτρέπουν στους ασθενείς να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο, και τα περισσότερα από αυτά επιτρέπουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση.
 5. Κατά τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, τα νοσοκομεία και οι γενικοί ιατροί αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, από έλλειψη διαλειτουργικότητας μέχρι απουσία ενός κανονιστικού πλαισίου και αναγκαίων πόρων.
Σχολιάζοντας την έρευνα, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους @NeelieKroesEU, δήλωσε σχετικά: 

«Η νοοτροπία στον τομέα της υγείας πρέπει να αλλάξει γρήγορα. Το ότι έξι στους δέκα γενικούς ιατρούς χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υγεία δείχνει ότι οι γιατροί την «θερμομετρούν», αλλά είναι καιρός ο πυρετός να ανέβη στα ύψη! Είναι δυνατόν μόνον το 9 % των νοσοκομείων να επιτρέπουν στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στον ψηφιακό ιατρικό φάκελό τους; Απαράδεκτο! Θέλω να δω τις κυβερνήσεις, τους καινοτόμους φορείς υψηλής τεχνολογίας, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τη φαρμακοβιομηχανία και τα νοσοκομεία να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου για τον ασθενή

Ο επίτροπος Υγείας Τόνιο Μπορτζ πρόσθεσε: «Η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βελτιώσει την περίθαλψη των ασθενών και να κάνει αποτελεσματικότερα τα συστήματα υγείας. Οι έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα κράτη μέλη πρωτοστατούν στη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στην τήρηση ηλεκτρονικών φακέλων προς όφελος των ασθενών, και ότι μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλα. Περιμένω απ΄όλα τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι λύσεις ηλεκτρονικής υγείας και να συνεργαστούν για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο του δικτύου ηλεκτρονικής υγείας της ΕΕ

Γιατί τόσο μεγάλη αναμονή;

Στην ερώτηση γιατί δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, οι γενικοί ιατροί απάντησαν: ανεπαρκής αμοιβή (79 %), ελλιπείς δεξιότητες ΤΠ (72%), απουσία διαλειτουργικότητας των συστημάτων (73%) και έλλειψη ενός κανονιστικού πλαισίου για το απόρρητο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ ιατρού και ασθενή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (71%).

Ιστορικό

Οι μελέτες μέτρησαν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών στην υγεία: χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων και πρόσβαση σε αυτούς, τηλεϋγεία, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ιατρικού προσωπικού, κ.λπ. Αν υλοποιηθούν πλήρως αυτές οι υπηρεσίες, οι ασθενείς θα έχουν καλύτερη ενημέρωση, δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής στην περίθαλψή τους και βελτιωμένη πρόσβαση σε ιατρικές συμβουλές και θεραπευτικές αγωγές. Τα εθνικά συστήματα υγείας θα γίνουν επίσης αποτελεσματικότερα.

Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας περιλαμβάνουν: 

(α) ηλεκτρονικά μητρώα υγείας, 
(β) ανταλλαγή πληροφοριών για την υγεία, 
(γ) υπηρεσίες τηλεϋγείας και 
(δ) προσωπικούς ιατρικούς φακέλους.

Ανταλλαγή πληροφοριών για την υγεία:
 1. Το 48 % των νοσοκομείων της ΕΕ ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μερικές ιατρικές πληροφορίες με εξωτερικούς γενικούς ιατρούς και το 70 % με εξωτερικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι η Δανία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία (το 100 % των νοσοκομείων επειγόντων περιστατικών εφαρμόζουν σε κάποιο βαθμό ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών).
 2. Οι γενικοί ιατροί κάνουν περιορισμένη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της δυνατότητας επικοινωνίας ιατρού-ασθενή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (32 % και 35 % αντίστοιχα). Οι τρεις χώρες που προπορεύονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είναι η Εσθονία (100 %), η Κροατία (99 %) και η Σουηδία (97 %), ενώ αυτές που κάνουν μεγαλύτερη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η Δανία (100 %), η Εσθονία (70 %) και η Ιταλία (62 %).
 3. Λιγότερα από το 8 % των νοσοκομείων ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά ιατρικές πληροφορίες με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης εγκατεστημένους σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Τηλεϋγεία

Μόνο το 9 % των νοσοκομείων παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης από απόσταση, πράγμα που θα μείωνε την ανάγκη νοσηλείας και συνεπώς θα έκανε ασφαλέστερη την αυτόνομη διαβίωση. Λιγότεροι από το 10 % των γενικών ιατρών παρέχουν γνωματεύσεις σε ασθενείς μέσω διαδικτύου και λιγότεροι από το 16 % επικοινωνούν διαδικτυακά με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Η Ηλεκτρονική Υγεία στο Twitter


Πηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση

23/3/14

Διεθνές Συνέδριο για το Οξειδωτικό Στρες στις Παθήσεις του Δέρματος


Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Oxygen Club of California διοργανώνουν το 6th International Conference on Oxidative Stress in Skin Medicine and Biology.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου 2014, στην Άνδρο.

Το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται σε όλες τις ασθένειες του δέρματος. Η μελέτη αυτού του φαινομένου σε σχέση με την παθοφυσιολογία του δέρματος, όπως επίσης και για την πρόληψη και τη θεραπεία των διαταραχών του δέρματος με αντιοξειδωτικές ουσίες ή φυσικά προϊόντα με αντιοξειδωτικές ιδιότητες έχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

Το διεθνές αυτό συνέδριο για το οξειδωτικό stress τελεί υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και του Δήμου Άνδρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦ

18/3/14

Διαδικτυακό Συμπόσιο από το Συνέδριο της EAHP "Νέες προσεγγίσεις στη χρήση βιολογικών παραγόντων στη Νοσοκομειακή πρακτική"


Το συμπόσιο διάρκειας 90 λεπτών, θα αναμεταδοθεί ζωντανά και φιλοξενείται στο πρόγραμμα του 19ου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών και θα περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με:

• Το ρόλο των βιολογικών παραγόντων σε σχετικές ασθένειες (Ρευματολογικές, Γαστροεντερολογικές κ.α.)
• Την εισαγωγή βιοϊσοδύναμων μονοκλωνικών αντισωμάτων, στη νοσοκομειακή πρακτική και απόψεις ιατρών και νοσοκομειακών φαρμακοποιών σχετικά με τη χρήση των βιο-ομοειδών στην πράξη.

Πρόγραμμα

27 Μαρτίου 2014 

18:00Χαιρετισμός και Εισαγωγή από το Προεδρείο
Hans-Peter Lipp, PharmD, PhD
18:05Βιο-ομοειδή μονοκλωνικά αντισώματα στη νοσοκομειακή πρακτική
Hans-Peter Lipp, PharmD, PhD
18:20Aντί-TNFs στην κλινική πρακτική. Προοπτικές για ρευματολογικές και γαστροεντερολογικές παθήσεις
Eugen Feist, MD, PhD, and Alessandro Armuzzi, MD, PhD
18:50Ερωτήματα για το νοσοκομειακό φαρμακοποιό για την χρήση βιο-ομοειδών
Daan Crommelin, PhD
19:10Στρογγυλό τραπέζι - συζήτηση, ερωτήσεις
Επιστημονική επιτροπή

HELP CENTRE
Τηλέφωνο: 210 98 97 464
Email: info@email.msd.gr
Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-17:00 και την ημέρα της ζωντανής αναμετάδοσης, μισή ώρα πριν την έναρξη και καθ'όλη τη διάρκεια του Webcast

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Είναι σημαντικό πριν συνδεθείτε, να έχετε κάνει το test συμβατότητας του υπολογιστή σας με την πλατφόρμα αναμετάδοσης. Για να κάνετε τεστ πατήστε ΕΔΩ.
Εάν κατά τη διάρκεια του τεστ συμβατότητας εμφανιστεί η απάντηση FAILED σε κάποια παράμετρο, πατήστε ΕΔΩ για σχετικές οδηγίες.

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά το webcast και να εγγραφείτε, πατήστε ΕΔΩ.  

Πηγή 

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: MSD

17/3/14

Συγκρότηση Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής Εφαρμογής Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων για Νοσοκομεία


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και ορίζονται ως μέλη της οι κατωτέρω:

α. Οικονόμου Όλγα, Διευθύντρια Φαρμακευτικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ως Πρόεδρο.
β. Πανουσοπούλου Μαρία, Διεύθυνση Αξιολόγησης ΕΟΠΥΥ ως μέλος.
γ. Γαργαλιάνος Παναγιώτης, Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ως μέλος.

Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων στα Νοσοκομεία.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

10/3/14

Ελληνικό Δίκτυο για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη


Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και η Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Σακχαρώδη Διαβήτη διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:

«Ελληνικό Δίκτυο για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη»

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.

Η Ημερίδα, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, έχει ως στόχους:

• Την ανάδειξη του Διαβήτη σε ζήτημα εθνικής προτεραιότητας
• Το σχεδιασμό του Οδικού Χάρτη για την ορθή διαχείριση της νόσου

Οι βασικοί πυλώνες της θεματολογίας που θα συζητηθεί είναι:

1. Πολιτικές υγείας για το Διαβήτη – Στρατηγική πρόληψης – Έγκαιρη διάγνωση
2. Διαχείριση του Διαβήτη – Εκπαίδευση (ιατρών – ασθενών – κοινωνικού συνόλου) – Αυτοδιαχείριση
3. Ευαισθητοποίηση κοινού – Νομοθεσία – Ανθρώπινα δικαιώματα – Διακρίσεις στην εργασία – Διακρίσεις στο σχολείο

Στην Ημερίδα έχουν προσκληθεί για να μιλήσουν:

• Υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Υγείας
• Καθηγητές από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
• Ιατροί – Διαβητολόγοι
• Εκπρόσωποι επιστημονικών εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό
• Εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών
• Εκπρόσωποι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
• Έλληνες Ευρωβουλευτές
• Νομικοί

Η είσοδος στην Ημερίδα είναι ελεύθερη. www.greekdiabetesforum.gr

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Mindwork

Νέα Θετική Λίστα Φαρμάκων, 07/03/2014


Εγκρίθηκε ο νέος Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν 3816/2010, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου.

Η νέα αυτή θετική λίστα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 572, τεύχος Β, στις 07 Μαρτίο 2014.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο

8/3/14

Εκδήλωση της Φαρμακευτικής Εταιρείας Ελλάδος (ΦΕΕ) στην πολυθρύλητη Σμύρνη και στην αρχαία Έφεσο


Η Φαρμακευτική Εταιρεία Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.) πραγματοποιεί ένα προσκύνημα - επίσκεψη, στην πολυθρύλητη Σμύρνη, την περίοδο του Αγίου Πνεύματος.

Εκτός από την πόλη που σκεπάζεται από την Ελληνική Ιστορία, θα γίνει επίσκεψη και στην αρχαία Έφεσο, τόπο πνεύματος και τέχνης όσο ελάχιστες πόλεις.

Όπως πάντα το θέμα της εκδήλωσης της ΦΕΕ θα είναι ένα μίγμα πολιτισμού και φαρμακευτικής επιστήμης.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Ν. Βλασσόπουλος, τηλ. 2109524851, 6972869859. Σημειώστε ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (σημ. του Αγίου Πνεύματος είναι η 9η Ιουνίου).

Πηγή

Φαρμακευτική Εταιρεία Ελλάδος

Τα ποσοστά κόστους χρήσης Γενοσήμων - Πρωτοτύπων φαρμάκων είναι χρήσιμα αλλά όχι αρκετά!


Στον ημερήσιο τύπο και σε ιστολόγια εμφανίζονται δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τα οικονομικά δεδομένα για το έτος 2013 στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, που αφορούν τα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα, με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Έτσι γράφουν ότι "Απέτυχαν στο τεστ των γενόσημων, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ" ή "Άνθρακες τα γενόσημα στο ΕΣΥ", "Με το ζόρι να φτάσει η κατανάλωση γενόσημων στο 60%", "Απρόθυμα ή ...ανίκανα τα νοσοκομεία να αυξήσουν τη χρήση γενοσήμων"!!!

Είναι σαφές σε όλους εμάς που έχουμε σαν αποκλειστική απασχόληση την Νοσοκομειακή Φαρμακευτική ότι αυτές οι προσεγγίσεις δεν είναι σωστές!  

Στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οι Φαρμακευτικές Εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις στα γενόσημα φάρμακα που πολλές φορές φτάνουν και υπερβαίνουν το 90% (ενενήντα τοις εκατό).

Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι:

Όσο μεγαλύτερες εκπτώσεις σε όσο περισσότερα γενόσημα φάρμακα επιτυγχάνει ένα Νοσοκομείο τόσο μειώνεται το κόστος των γενοσήμων φαρμάκων που προμηθεύεται,

αλλά ταυτόχρονα,

μειώνεται και το Ποσοστό % του κόστους των Γενοσήμων προς τα Πρωτότυπα.

Τα Νοσοκομεία επιτυγχάνουν εκπτώσεις στις τιμές των γενοσήμων φαρμάκων οπότε μπορεί να παρουσιάζουν κάθε χρόνο και χαμηλότερα οικονομικά ποσοστά χρήσης ως προς τα πρωτότυπα, αλλά, έχουν και χαμηλότερο προϋπολογισμό στις αγορές φαρμάκων.

Για να γίνει κατανοητό αναφέρουμε το απλό σενάριο:

Το Νοσοκομείο προμηθεύεται Γενόσημα αξίας 50€ και Πρωτότυπα αξίας 50€, δηλ συνολικά 100€ με ποσοστά να διαμορφώνονται σε Γενόσημα 50% και Πρωτότυπα 50%.

Αν επιτύχει έκπτωση 50% στα γενόσημα, τότε θα κοστίσουν τα Γενόσημα 25€, οπότε το συνολικό κόστος των φαρμάκων θα είναι 25€+50€ = 75€.

Τότε όμως τα ποσοστά κόστους διαμορφώνονται σε  Γενόσημα 33% και  Πρωτότυπα 67%!
 
Άρα, τα ποσοστά κόστους χρήσης Γενοσήμων / Πρωτοτύπων φαρμάκων είναι χρήσιμα αλλά όχι αρκετά για να εξαχθούν συμπεράσματα του τύπου «Άνθρακες τα γενόσημα στο ΕΣΥ».

5/3/14

Ο ετήσιος απολογισμός του 2013 για όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ


Παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ο ετήσιος απολογισμός του 2013 για τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Τα στοιχεία του απολογισμού αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το ESY.net και χρησιμοποιήθηκαν οικονομικοί και λειτουργικοί δείκτες.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες κατατάξεων των νοσοκομείων χρησιμοποιείται αλφαβητική σειρά.

Για το έτος 2013 τα νοσοκομεία με την υψηλότερη αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα:

Για τα νοσοκομεία με δυνατότητα έως 100 κλίνες
 • Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας 
 • Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Γουμένισσας 
 • Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων 
 • Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεάπολης "Διαλυνάκειο" 
 • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών "Καραμανδάνειο" 
 Για τα νοσοκομεία με δυνατότητα από 100 έως 250 κλίνες
 • Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 
 • Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών 
 • Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς 
 • Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης 
 • Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 
 Για τα νοσοκομεία με δυνατότητα από 251 έως 400 κλίνες
 • "Κωνσταντοπούλειο" Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας 
 • Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας 
 • Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης 
 • Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας 
 •  Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 
 Για τα νοσοκομεία με δυνατότητα από 400 κλίνες και άνω
 • Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια" 
 • Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά "Άγιος Παντελεήμων" 
 • Γενικό Νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος Αθηνών "Σωτηρία" 
 • Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Άγιος Γεώργιος" 
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς" 

Όλοι οι πίνακες αναλυτικά:

Παρουσίαση σελίδες 1-9 Μέγεθος: 1.9 MB
Παρουσίαση σελίδες 10-26 Μέγεθος: 1.6 MB
Παρουσίαση σελίδες 27-71 Μέγεθος: 3 MB
Παρουσίαση σελίδες 72-81 Μέγεθος: 1.3 MB 
Παρουσίαση σελίδες 82-101 Μέγεθος: 2.3 MB 
Παρουσίαση σελίδες 102-140 Μέγεθος: 3 MB

Πηγή 

ESYnet

1/3/14

Οι επίσημες στατιστικές υγείας για 194 κράτη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)


Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) - World Health Organization (WHO), δημοσίευσε τις Παγκόσμιες Στατιστικές Υγείας για το έτος 2013.

Η έκθεση περιέχει την ετήσια συλλογή δεδομένων που αφορούν τους δείκτες υγείας στα 194 κράτη μέλη της, και περιλαμβάνει μια σύνοψη της προόδου προς την επίτευξη των σχετικών με την υγεία Αναπτυξιακών Στόχων.

Φέτος, περιλαμβάνει επίσης περιλήψεις σχετικά με τα θέματα της μείωσης των διαφορών μεταξύ των πιο ευνοημένων και λιγότερο ευνοημένων χωρών του κόσμου, καθώς και τις τρέχουσες τάσεις στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για την υγεία.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την έκθεση στον υπολογιστή σας, από ΕΔΩ.

Τα δεδομένα που αφορούν την Ελλάδα, είναι ΕΔΩ.

Πηγή

WHO